Δραστηριότητες & Νέα
Ανακοινώσεις
 
  • Εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελ.Ασ.Ετ. στις 22 Ιουνίου 2018. Οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο της περιόδου 2018 - 2020 θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018. Η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την πρόσκληση υποψηφιοτήτων με αναλυτική περιγραφή του κανονισμού εδώ: [link to attached "Call_for_Nominations"]. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας είναι διαθέσιμες στα ελληνικά [link to attached "Nomination_form_gr"] και τα αγγλικά [link to attached "Nomination_form_en]. Δείτε ένα σύντομο βιβλιογραφικό των υποψηφίων.

  • Υποστήριξη Συνεδρίων: Η Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία προσφέρει οικονομική στήριξη σε υποψήφιους διδάκτορες της Εταιρείας, δηλαδή έκτακτα μέλη, για να συμμετάσχουν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες που θεωρούνται υψίστης σημασίας για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής τους. Από το Νοέμβριο του 2014, εκδίδεται πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων δύο φορές το χρόνο, δηλαδή στις αρχές Νοεμβρίου για συνέδρια κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους (Ιανουάριος-Ιούνιος) και στις αρχές Μαΐου για συνέδρια κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους (Ιούλιος-Δεκέμβριος). Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι στις 15 Δεκεμβρίου και 20 Ιουνίου του κάθε έτους. Το έντυπο της αίτησης διατίθεται εδώ.

Συνέδρια
 
Συμβάντα
Αστρονομικοί Σύλλογοι και Δραστηριότητες στην Ελλάδα
 

 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία