ΕΛΑΣΕΤ, 6° Πανελλήνιο Αστρονομικό Συνέδριο, Πεντέλη 2003
6° Συνέδριο ΕΛΑΣΕΤ
Πρόγραμμα 
Εγγεγραμένοι 
Χώρος Συνεδρίου 
Ξενοδοχεία 
Φόρμα εγγραφής 
επιστροφή 
 

Pre-registration Form
1. Insert Personal Information
 Full Name:
Family Name(s) Title      
 Institution:
 Address:
 E-mail:
 Status:
 (staff, post-doc,...)
 
2. Your Presentation (not available after the deadline)
 Will you give a presentation? Talk Poster No
 Conference Topics
 Title of Presentation
Up to 240 plain-text characters, about 4 lines, and optionally greek symbols are allowed in the Title field. Do not copy and paste from word-processing utilities.
 Author(s) and Affiliation
Up to 960 plain-text characters, about 16 lines, are allowed in the Authors field. Do not copy and paste from word-processing utilities.
 Short Abstract
Up to 2048 plain-text characters, about 34 lines, and optionally greek symbols are allowed in the Abstract field. Do not copy and paste from word-processing utilities.
 
3. Complete Your Registration
 
Διακοπή Εγγραφών
Οι εγγραφές στο Συνέδριο ολοκληρώθηκαν.Παρουσιάσεις
Το δεύτερο τμήμα να συμπληρώνεται από το άτομο που θα κάνει την παρουσίαση.
Σε περίπτωση δύο και περισσοτέρων παρουσιάσεων να συμπληρωθεί αντίστοιχος αριθμός Φορμών.
Οριστική ημερομηνία αποστολής Περιλήψεων
20-Ιουνίου-2003

Μετά την ημερομηνία αυτή μην συμπληρώνετε αυτό το τμήμα της Φόρμας.Πρόβλημα Εγγραφής
Σε περίπτωση κάποιου προβλήματος με την εγγραφή σας, παρακαλώ ενημερώσετe την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή
hac2003@astro.noa.gr