Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής
 
Η Εταιρεία άρχισε να αναγνωρίζει την ποιότητα της έρευνας των νέων μελών της με το "Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής" το 1998. Αυτό διήρκεσε για τρία συνεχόμενα χρόνια και οι αντίστοιχοι βραβευθέντες ήταν:

Τον Οκτώβριο του 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. επανίδρυσε το «Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής» της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας και προσδιόρισε επίσημα τις διαδικασίες δημοσίευσης και αξιολόγησης. Το βραβείο απονέμεται κάθε δύο χρόνια κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. και αναγνωρίζει την ποιότητα της ερευνητικής εργασίας των νεαρών μελών της Εταιρείας που επιτελούν έρευνα σε θέματα Αστρονομίας και Αστροφυσικής, προκειμένου να βοηθήσει στην προβολή του έργου τους.

Οι βραβευθέντες είναι:


Σκεπτικό Βραβείου και Διαδιακασία Αίτησης

Το βραβείο απευθύνεται σε Έκτακτα Μέλη της Εταιρείας που εκπόνησαν τη διατριβή τους σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Το θέμα της διατριβής θα πρέπει να εμπίπτει στο γενικότερο ερευνητικό πεδίο της Αστρονομίας/Αστροφυσικής. Το Βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο για τη συμμετοχή του μέλους της Εταιρείας σε Επιστημονικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Στο μέλος που θα διακριθεί θα δοθεί επίσης χρόνος για την προφορική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διατριβής του/της στο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.

Όλα τα Τακτικά μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. μπορούν να προτείνουν υποψήφιους για το βραβείο. Η πρόταση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από: α) συστατική επιστολή, β) το βιογραφικό σημείωμα του προτεινόμενου, γ) μία λίστα με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου σχετικού με τη διατριβή σε διεθνή συνέδρια, και δ) από περίληψη της διατριβής (όχι πάνω από τρεις σελίδες μεγέθους A4).

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τα βασικά κριτήρια είναι ο αριθμός των δημοσιεύσεων, που είναι άμεσα σχετικές με το θέμα της διατριβής και στις οποίες ο υποψήφιος είναι πρώτος συγγραφέας, στα κύρια περιοδικά Αστροφυσικής διεθνώς (π.χ. A&A, MNRAS, ApJ, AJ και Nature, Science, PRL κλπ), ο αριθμός των ετεροανοαφρών που έχουν δεχτεί αυτές οι δημοσιεύσεις, το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και η συστατική επιστολή που συνοδεύει την κάθε υποψηφιότητα.


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία