Η Διοίκηση της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας εκλέχθηκε στις 22 Ιουνίου 2018. Τα νέα μέλη του ΔΣ ορίσθηκαν στις θέσεις τους στην πρώτη Συνέλευση του ΔΣ η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2018.

Διοικητικά Όργανα για 2018 - 2020
Πρόεδρος : Απόστολος Μαστιχιάδης
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φυσικής
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
GR-15784 Ζωγράφος (Αθήνα)
τηλ: 210-7276909
fax: 210-7276725
e-mail: president@helas.gr
Αντιπρόεδρος :

Πάνος Πάτσης
Ακαδημία Αθηνών
Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Σωρανού Εφεσίου 4
Αθήνα, GR-11527
τηλ: 210-6597169
fax: 210-6597602
e-mail: patsis@academyofathens.gr

Γραμματέας :

Κωστής Γοντικάκης
Ακαδημία Αθηνών
Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Σωρανού Εφεσίου 4
Αθήνα, GR-11527
τηλ: 210-6597246
fax: 210-6597602
e-mail: secretary@helas.gr

Ταμίας : Αντώνης Γεωργακάκης
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Ι. Μεταξά και Βασ. Παύλου
GR-15236 Πεντέλη (Αθήνα)
τηλ: 210 8109169
fax: 210 8040453
e-mail: treasurer@helas.gr
Διοικητικό Συμβούλιο για 2018 - 2020
Πρόεδρος : Απόστολος Μαστιχιάδης, e-mail: president@helas.gr
Αντιπρόεδρος : Πάνος Πάτσης , e-mail: patsi@academyofathens.gr
Γραμματέας : Κωστής Γοντικάκης, e-mail: secretary@helas.grgr
Ταμίας : Αντώνης Γεωργακάκης, e-mail: treasurer@helas.gr
Μέλη : Νεκτάριος Βλαχάκης, e-mail: vlahakis@phys.uoa.gr
Βασιλική Παυλίδου, e-mail: pavlidou@physics.uoc.gr
Σπύρος Πατσουράκος, e-mail: spatsour@cc.uoi.gr

Εξελεγκτική Επιτροπή για 2016 - 2018
Σπύρος Βασιλάκος, e-mail: svasil@academyofathens.gr
Γεώργιος Μπαλάσης, e-mail: gbalasis@noa.gr
Δέσποινα Χατζηδημητρίου, e-mail: deshatzi@phys.uoa.gr
Πρακτικά Συνελεύσεων Διοικητικού Συμβουλίου & Γενικών Συνελεύσεων
Συνέλευση Δ.Σ.: 6 Οκτ. 2006 - 19 Δεκ. 2006 - 12 Ιουν. 2007
25η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2007: 14 Σεπ. 2007
Συνέλευση Δ.Σ.: 4 Δεκ. 2007 - 4 Απρ. 2008
26η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2008: 20 Ιουν. 2008
Συνέλευση Δ.Σ.: 20 Ιουν. 2008 - 5 Σεπ. 2008 - 5 Δεκ. 2008 - 19 Μαρ. 2009
27η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2009: 22 Σεπ. 2009
Συνέλευση Δ.Σ.: 17 Δεκ. 2009
28η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2010: 21 Ιουν. 2010
Συνέλευση Δ.Σ.: 09 Ιουλ. 2010 - 24 Σεπ. 2010 - 29 Νοεμ. 2010 - 11 Μαρ. 2011
29η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2011: 6 Σεπ. 2011
Συνέλευση Δ.Σ.: 28 Σεπ. 2011 - 19 Δεκ. 2011 - 28 Μαϊ. 2012
30η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2012: 29 Ιουν. 2012
Συνέλευση Δ.Σ.: 16 Ιουλ. 2012 - 27 Νοεμ. 2012 - 21 Ιουν. 2013
31η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2013: 10 Σεπ. 2013
Συνέλευση Δ.Σ.: 20 Δεκ. 2013 - 2 Απρ. 2014
32η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2014: 13 Ιουν. 2014
Συνέλευση Δ.Σ.: 20 Ιουν. 2014 - 23 Ιουν. 2014 - 22 Ιουλ. 2014 - 2 Οκτ. 2014 - 31 Οκτ. 2014 - 18 Δεκ. 2014 - 19 Φεβ. 2015 - 27 Φεβ. 2015 - 14 Ιουν. 2015
33η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2015: 30 Ιουν. 2015
Συνέλευση Δ.Σ.: 19 Ιαν. 2016 - 24 Μαρ. 2016 - 9 Ιουν. 2016
34η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2016: 17 Ιουν. 2016
Συνέλευση Δ.Σ.: 23 Ιουν. 2016 - 20 Ιουλ. 2016 - 15 Σεπ. 2016 - 22 Νοβ. 2016 - 20 Δεκ. 2016 - 24 Ιαν. 2017 - 28 Φεβ. 2017 - 28 Μαρ. 2017 - 25 Απρ. 2017 - 30 Μαι. 2017 - 22 Ιου. 2017 - 4 Ιουλ. 2017
35η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2017: 04 Ιουλ. 2017
Συνέλευση Δ.Σ.: 28 Σεπ. 2017 - 26 Οκτ. 2017 - 7 Δεκ. 2017 - 18 Ιαν. 2018 - 22 Φεβ. 2018 - 2 Απρ. 2018 - 8 Μαι. 2018 - 7 Ιου. 2018
36η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2018: 22 Ιουν. 2018
Συνέλευση Δ.Σ.: 26 Ιουν. 2018 - 12 Ιουλ. 2018 - 11 Σεπ. 2018 - 15 Οκτ. 2018 - 5 Νοε. 2018 - 3 Δεκ. 2018 - 7 Ιαν. 2019 - 7 Φεβ. 2019 - 7 Μαρ. 2019 - 4 Απρ. 2019 - 2 Μαι. 2019
37η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2019: 9 Ιουλ. 2019
Επίτιμος Πρόεδρος
Κατά τη διάρκεια της 18ης Γενικής Συνέλευσης της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 2002, ο Ακαδημαϊκός Γεώργιος Κοντόπουλος ανακυρήχθηκε ομόφωνα ως ο πρώτος Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας.
Παλαιότερα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.

 
Σήμερα
   
   
   
   
 Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία