Λίστα Μελών της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας
   
Παέζ Ροσίο Ισαμπέλ (Τακτικό Μέλος)
Πανοπούλου Γεωργία Βιργινία (Τακτικό Μέλος)
Παούρης Ευάγγελος (Τακτικό Μέλος)
Παπαγεωργίου Αθανάσιος (Τακτικό Μέλος)
Παπαδάκης Ιωσήφ (Τακτικό Μέλος)
Παπαδάκης Κωνσταντίνος (Τακτικό Μέλος)
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Συνεργαζόμενο Μέλος)
Παπαδημητρίου Χρήστος (Τακτικό Μέλος)
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος (Τακτικό Μέλος)
Παπαδόπουλος Δημήτριος (Τακτικό Ιδρυτικό Μέλος)
Παπαϊωάννου Αθανάσιος (Τακτικό Μέλος)
Παπαμαστοράκης Ιωάννης (Τακτικό Ιδρυτικό Μέλος)
Παπαχρίστου Μιχάλης (Έκτακτο Μέλος)
Παρασκευά Εμμανουέλα (Έκτακτο Μέλος)
Πασπαλιάρης Ευάγγελος-Δημήτριος (Έκτακτο Μέλος)
Πασχαλίδης Βασίλειος (Τακτικό Μέλος)
Πάτσης Παναγιώτης (Τακτικό Μέλος)
Πατσουράκος Σπύρος (Τακτικό Μέλος)
Παυλίδου Βασιλική (Τακτικό Μέλος)
Περσίδης Σωτήριος (Τακτικό Ιδρυτικό Μέλος)
| 1 | 2 |
Σελίδα: 1 από 2

 


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία