Λίστα Μελών της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας
   
Πετρής Σοφιανός (Συνεργαζόμενο Μέλος)
Πετροπούλου Βασιλική (Τακτικό Μέλος)
Πετροπούλου Μαρία (Τακτικό Μέλος)
Πινότσης Αντώνιος (Τακτικό Ιδρυτικό Μέλος)
Πισόκας Θεόφιλος (Συνεργαζόμενο Μέλος)
Πλαϊνάκη Χριστίνα (Τακτικό Μέλος)
Πλειώνης Μανώλης (Τακτικό Ιδρυτικό Μέλος)
Πολυχρόνη Δανάη (Τακτικό Μέλος)
Πουλιάσης Έκτορας (Έκτακτο Μέλος)
Πράντζος Νικόλαος (Τακτικό Μέλος)
Πρέκα-Παπαδήμα Παναγιώτα (Τακτικό Μέλος)
Προκάκης Θεόδωρος (Τακτικό Ιδρυτικό Μέλος)
| 1 | 2 |
Σελίδα: 2 από 2

 


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία