Στατιστικά PhD

Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει μερικά στατιστικά για την τελευταία γνωστή θέση εργασίας των διδακτόρων καθώς και την χώρα στην οποίο ολοκλήρωσαν τη διδακτορική τους διατριβή.

Τελευταία γνωστή θέση # %
Καθηγητής ΑΕΙ/ΤΕΙ 186 34
Μεταδιδάκτορας 122 22
Ερευνητής 106 19
Ιδιωτικός Τομέας 92 17
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας 40 7
Σύνολο PhD 546 100%

Χώρα εκπόνησης διατριβής # %
Ελλάδα 281 51
Ηνωμένο Βασίλειο 93 17
ΗΠΑ 74 14
Γερμανία 37 7
Γαλλία 19 3
Ολλανδία 9 2
Αυστραλία 5 1
Βέλγιο 5 1
Ιταλία 5 1
Καναδάς 4 1
Ελβετία 3 1
Αυστρία 2 0
Δανία 2 0
Σουηδία 2 0
Βουλγαρία 1 0
Ιρλανδία 1 0
Ισπανία 1 0
Πορτογαλία 1 0
Τσεχία 1 0

Γενικά στατιστικά # %
Γνωστός ο επιβλέπων 544 100
Γνωστός ο τίτλος της διατριβής 544 100
Διαθέσιμο το κείμενο της διατριβής 271 50


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία