Στατιστικά PhD

Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει μερικά στατιστικά για την τελευταία γνωστή θέση εργασίας των διδακτόρων καθώς και την χώρα στην οποίο ολοκλήρωσαν τη διδακτορική τους διατριβή.

Τελευταία γνωστή θέση # %
Καθηγητής ΑΕΙ/ΤΕΙ 184 34
Μεταδιδάκτορας 116 22
Ερευνητής 105 20
Ιδιωτικός Τομέας 90 17
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας 39 7
Σύνολο PhD 534 100%

Χώρα εκπόνησης διατριβής # %
Ελλάδα 275 51
Ηνωμένο Βασίλειο 93 17
ΗΠΑ 72 13
Γερμανία 37 7
Γαλλία 18 3
Ολλανδία 9 2
Βέλγιο 5 1
Αυστραλία 4 1
Ιταλία 4 1
Καναδάς 4 1
Ελβετία 3 1
Αυστρία 2 0
Δανία 2 0
Σουηδία 2 0
Βουλγαρία 1 0
Ισπανία 1 0
Πορτογαλία 1 0
Τσεχία 1 0

Γενικά στατιστικά # %
Γνωστός ο επιβλέπων 532 100
Γνωστός ο τίτλος της διατριβής 531 99
Διαθέσιμο το κείμενο της διατριβής 263 49


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία