Στατιστικά Στοιχεία Μελών

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε μερικά στατιστικά στοιχεία για την χώρα διαμονής των μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., το αν έχουν e-mail ή προσωπική ιστοσελίδα, καθώς και την κατανομή των μελών ανά κατηγορία μέλους. Ο αριθμός των μελών τα οποία εργάζονται σε διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας είναι διαθέσιμος εδώ.

Κατηγορίες Μελών # %
Τακτικό Ιδρυτικό Μέλος 33 13
Τακτικό Μέλος 181 69
Έκτακτο Μέλος 38 14
Συνεργαζόμενο Μέλος 12 5
Επίτιμο Μέλος 0 0
Συνολικός Αριθμός Μελών 264 100

Χώρα Κατοικίας # %
Ελλάδα 163 62
ΗΠΑ 28 11
Γερμανία 12 5
Ηνωμένο Βασίλειο 13 5
Γαλλία 10 4
Βέλγιο 6 2
Ολλανδία 3 1
Αυστρία 1 0
Δανία 2 1
Καναδάς 2 1
Ιταλία 6 2
Πολωνία 2 1
Χιλή 2 1
Αυστραλία 1 0
Ισπανία 5 2
Ομάν 1 0

Διάφορα # %
Μέλη σε ακαδημαϊκά ιδρύματα 228 86
Μέλη με ηλεκτρονική διεύθυνση 261 99
Μέλη με προσωπική ιστοσελίδα 195 74

 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία