Στατιστικά Στοιχεία Μελών

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε μερικά στατιστικά στοιχεία για την χώρα διαμονής των μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., το αν έχουν e-mail ή προσωπική ιστοσελίδα, καθώς και την κατανομή των μελών ανά κατηγορία μέλους. Ο αριθμός των μελών τα οποία εργάζονται σε διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας είναι διαθέσιμος εδώ.

Κατηγορίες Μελών # %
Τακτικό Ιδρυτικό Μέλος 35 14
Τακτικό Μέλος 177 69
Έκτακτο Μέλος 32 12
Συνεργαζόμενο Μέλος 13 5
Επίτιμο Μέλος 0 0
Συνολικός Αριθμός Μελών 257 100

Χώρα Κατοικίας # %
Ελλάδα 156 61
ΗΠΑ 34 13
Γερμανία 11 4
Ηνωμένο Βασίλειο 13 5
Γαλλία 11 4
Βέλγιο 6 2
Ολλανδία 5 2
Αυστρία 1 0
Δανία 2 1
Καναδάς 2 1
Ιταλία 2 1
Πολωνία 2 1
Χιλή 2 1
Αυστραλία 1 0
Ισπανία 3 1
Ομάν 1 0

Διάφορα # %
Μέλη σε ακαδημαϊκά ιδρύματα 235 91
Μέλη με ηλεκτρονική διεύθυνση 253 98
Μέλη με προσωπική ιστοσελίδα 183 71

 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία