Στατιστικά Στοιχεία Μελών

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε μερικά στατιστικά στοιχεία για την χώρα διαμονής των μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., το αν έχουν e-mail ή προσωπική ιστοσελίδα, καθώς και την κατανομή των μελών ανά κατηγορία μέλους. Ο αριθμός των μελών τα οποία εργάζονται σε διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας είναι διαθέσιμος εδώ.

Κατηγορίες Μελών # %
Τακτικό Ιδρυτικό Μέλος 35 14
Τακτικό Μέλος 176 69
Έκτακτο Μέλος 32 13
Συνεργαζόμενο Μέλος 13 5
Επίτιμο Μέλος 0 0
Συνολικός Αριθμός Μελών 256 100

Χώρα Κατοικίας # %
Ελλάδα 154 60
ΗΠΑ 31 12
Γερμανία 13 5
Ηνωμένο Βασίλειο 13 5
Γαλλία 11 4
Βέλγιο 7 3
Ολλανδία 4 2
Αυστρία 1 0
Δανία 2 1
Καναδάς 2 1
Ιταλία 2 1
Πολωνία 2 1
Χιλή 2 1
Αυστραλία 1 0
Ισπανία 4 2
Ομάν 1 0

Διάφορα # %
Μέλη σε ακαδημαϊκά ιδρύματα 232 91
Μέλη με ηλεκτρονική διεύθυνση 252 98
Μέλη με προσωπική ιστοσελίδα 185 72

 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία