Στατιστικά Στοιχεία Μελών

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε μερικά στατιστικά στοιχεία για την χώρα διαμονής των μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., το αν έχουν e-mail ή προσωπική ιστοσελίδα, καθώς και την κατανομή των μελών ανά κατηγορία μέλους. Ο αριθμός των μελών τα οποία εργάζονται σε διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας είναι διαθέσιμος εδώ.

Κατηγορίες Μελών # %
Τακτικό Ιδρυτικό Μέλος 35 13
Τακτικό Μέλος 180 68
Έκτακτο Μέλος 39 15
Συνεργαζόμενο Μέλος 11 4
Επίτιμο Μέλος 0 0
Συνολικός Αριθμός Μελών 265 100

Χώρα Κατοικίας # %
Ελλάδα 162 61
ΗΠΑ 30 11
Γερμανία 13 5
Ηνωμένο Βασίλειο 14 5
Γαλλία 10 4
Βέλγιο 7 3
Ολλανδία 4 2
Αυστρία 1 0
Δανία 2 1
Καναδάς 2 1
Ιταλία 4 2
Πολωνία 2 1
Χιλή 2 1
Αυστραλία 1 0
Ισπανία 4 2
Ομάν 1 0

Διάφορα # %
Μέλη σε ακαδημαϊκά ιδρύματα 228 86
Μέλη με ηλεκτρονική διεύθυνση 261 98
Μέλη με προσωπική ιστοσελίδα 193 73

 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία