Greeks with a PhD in Astronomy

Period: 1980 - 1984

Antonopoulou Evgenia
Avgoloupis Stavros
Caranicolas Nicolaos
Danezis Emmanouil
Dara Heleni
Gousidou-Koutita Maria
Hizanidis Kyriakos
Ichtiaroglou Simos
Kapranidis Stelios
Kazanas Demosthenes
Kouveliotou Chryssa
Krommidas Philippos
Liritzis Ioannis
Paleologou Efthimios
Papadopoulos Demetrios
Papaelias Philip
Pavlos Georgios
Piteri Sophia
Sinachopoulos Dimitrios
Theodossiou Efstratios
| 1 | 2 |
Page: 1 of 2

 


 
Today is
   
   
   
   
Copyright © , Hellenic Astronomical Society, All rights reserved