Greeks with a PhD in Astronomy

Period: 1985 - 1989

Papadakis Konstantinos
Perdios Eystathios
Plionis Manolis
Polymilis Chronis
Prantzos Nicolas
Preka-Papadima Panagiota
Sarafopoulos Dimitrios
Seimenis Ioannis
Spyromilio Jason
Tomboulides Hariton
Tsiropoula Georgia
Tzioumis Anastasios
Zachilas Loukas
| 1 | 2 |
Page: 2 of 2

 


 
Today is
   
   
   
   
Copyright © , Hellenic Astronomical Society, All rights reserved