Greeks with a PhD in Astronomy

Period: 1975 - 1979

Mouschovias Telemachos
Moussas Xenophon
Niarchos Panagiotis
Papagiannopoulos Theodoros
Papamastorakis Ioannis
Papathanasoglou Dimitrios
Papathanassiou Maria
Pinotsis Antonios
Rovithis Petros
Rovithis-Livaniou Heleni
Sarris Eleftherios
Seiradakis John-Hugh
Terzides Charalambos
Tsikoudi Vassiliki
Vaiopoulos Dimitrios
Ventura Joseph
Vlahos Loukas
Xanthopoulos Basilis
Zafiropoulos Basileios
| 1 | 2 |
Page: 2 of 2

 


 
Today is
   
   
   
   
Copyright © , Hellenic Astronomical Society, All rights reserved