Greeks with a PhD in Astronomy

Period: 1995 - 1999

Andredakis Ioannis
Boumis Panayotis
Charmandaris Vassilis
Chatzichristou Eleni
Christou Apostolos
Dallas Themis
Dimopoulos Konstantinos
Drillia Georgia-Athanasia
Efthymiopoulos Christos
Fassia Alexandra
Georgakakis Antonis
Georganopoulos Markos
Gizani Nectaria
Gontikakis Constantinos
Hadjifotinou Aekaterini
Harsoula Maria
Kakouris Alexandros
Kalas Paul
Kalogera Vicky
Katsiyannis Athanassios
| 1 | 2 | 3 |
Page: 1 of 3

 


 
Today is
   
   
   
   
Copyright © , Hellenic Astronomical Society, All rights reserved