Ελλάδα & ESA
 
Στις 18 Ιανουαρίου 2005 το Ελληνικό Κοινοβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία σύνδεσης της Ελλάδος με τον Ευρωπαικό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και έκτοτε η χώρα κατέστη πλήρες μέλος της ESA. Η ιστοσελίδα αυτή αποβλέπει στο να ενημερώνει την Ελληνική Αστρονομική Κοινότητα για σχετικές δραστηριότητες της ESA.

Παλαιότερες ανακοινώσεις βρίσκονται εδώ.

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
 
  • TBD
Εκθέσεις / Αναφορές
 
Εκδηλώσεις
 
  • TBD
 Επιτροπές
 
Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην ESA
 

 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία