Δραστηριότητες & Νέα
Ανακοινώσεις
 
  • Εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελ.Ασ.Ετ.. Οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο της περιόδου 2024 - 2026 θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2024. Η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων είναι η 29η Φεβρουαρίου 2024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την πρόσκληση υποψηφιοτήτων εδώ. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας είναι διαθέσιμες στα ελληνικά [αρχείο PDF ή Word] και τα αγγλικά [αρχείο PDF ή Word]. Δείτε ένα σύντομο βιβλιογραφικό των υποψηφίων εδώ.

  • Οδηγός αγοράς τηλεσκοπίου για αρχάριους - Άρης Μυλωνάς [αρχείο PDF].

  • Οδηγός για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αστροφυσική: στην Ελλάδα και το εξωτερικό [αρχείο PDF].

  • Υποστήριξη Συνεδρίων: Η Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία προσφέρει οικονομική στήριξη σε υποψήφιους διδάκτορες της Εταιρείας, δηλαδή έκτακτα μέλη, για να συμμετάσχουν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες που θεωρούνται υψίστης σημασίας για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής τους. Προτεραιότητα θα δίνεται σε έκτακτα μέλη τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε άλλη πηγή χρηματοδότησης για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια και ημερίδες. Από το Νοέμβριο του 2014, εκδίδεται πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων δύο φορές το χρόνο, δηλαδή στις αρχές Νοεμβρίου για συνέδρια κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους (Ιανουάριος-Ιούνιος) και στις αρχές Μαΐου για συνέδρια κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους (Ιούλιος-Δεκέμβριος). Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι στις 15 Δεκεμβρίου και 15 Ιουνίου του κάθε έτους. Το έντυπο της αίτησης διατίθεται εδώ.


Συνέδρια
 
Συμβάντα
Αστρονομικοί Σύλλογοι και Δραστηριότητες στην Ελλάδα
 

 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία