Κατάλογος Μελών της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας

Στην παρούσα σελίδα βρίσκεται το ευρετήριο των μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Η Εταιρεία έχει 299 μέλη, εκ των οποίων τα δύο τρίτα εργάζονται σε Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ινστιτούτα. Για να δείτε πληροφορίες για ένα μέλος, επιλέξτε το πρώτο γράμμα του επωνύμου του/της από τον παρακάτω πίνακα. Για να επιστρέψετε στην παρούσα σελίδα επιλέξτε τη λέξη Μέλη από τον αριστερό πίνακα.

   

Το Ευρετήριο της Εταιρείας περιέχει την ταχυδρομική διεύθυνση κάθε μέλους. Επίσης παρατίθενται, σε περίπτωση που αυτά υπάρχουν, ο αριθμός τηλεφώνου και fax, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση και το URL της προσωπικής ιστοσελίδας του μέλους. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ αντιστοιχούν στις καταστάσεις του Γραμματέα όπως αυτές ήταν στις 4 Μαΐου 2024.

Μερικές στατιστικές πληροφορίες για την χώρα διαμονής καθώς και για την κατηγορία μέλους είναι επίσης διαθέσιμες.

Μια βάση δεδομένων με όλους, σχεδόν, τους έλληνες που έχουν ολοκληρώσει διατριβή σε θέματα αστρονομίας είναι διαθέσιμη εδώ.

Για αλλαγές των στοιχείων της διεύθυνσης σας παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τον Γραμματέα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Η άμεση ενημέρωση της Εταιρείας για κάθε αλλαγή διεύθυνσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για να διατηρήται το ευρετήριο διαρκώς ενημερωμένο, και να λαμβάνετε όλη την αλληλογραφία από την Εταιρεία.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρόν Ευρετήριο για να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε μέλος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ωστόσο απαγορεύται να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες του καταλόγου για την δημιουργία ταχυδρομικών λιστών και την αποστολή μαζικών ηλεκτρονικών μυνημάτων στα μέλη της Εταρείας. Εάν θέλετε να έρθετε σε επαφή με όλα τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. επικοινωνήσετε με τον Γραμματέα της Εταιρείας.

Συνδρομή Μέλους: TΗ ετήσια συνδρομή πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 31η Αυγούστου κάθε έτους. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στο λογαριαμό της Εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς

IBAN: GR42 017 2039 0005 0390 3372 2178
SWIFT/BIC: PIRBGRAA

ή

με χρήση πιστωτικής κάρτας - [Τα βήματα δίνονται στο αρχείο PDF]

Για περισσότερες λεπτομέρες συμβουλευτείτε τη φόρμα πληρωμής σε μορφή αρχείου PDF, ή MS Word. Mετά την όποια πληρωμή σας παρακαλείστε να ενημερώσετε άμεσα με e-mail τον Ταμία της ΕΛΑΣΕΤ (treasurer@helas.gr).


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία