Η Διοίκηση της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας εκλέχθηκε στις 24 Ιουνίου 2022. Τα νέα μέλη του ΔΣ ορίσθηκαν στις θέσεις τους στην πρώτη Συνέλευση του ΔΣ η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2022.

Διοικητικά Όργανα για 2022 - 2024
Πρόεδρος : Βασίλης Χαρμανδάρης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φυσικής
GR-71003 Ηράκλειο
τηλ: 2810-394216
e-mail: president@helas.gr
Αντιπρόεδρος :

Γεώργιος Μπαλάσης
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Ι. Μεταξά και Βασ. Παύλου
GR-15236 Πεντέλη (Αθήνα)
τηλ: 210-8109185
e-mail: gbalasis@noa.gr

Γραμματέας :

Μαρία Πετροπούλου
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φυσικής
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
GR-15784 Ζωγράφος (Αθήνα) τηλ: 210-7276894
e-mail: secretary@helas.gr

Ταμίας : Αθανάσιος Παπαϊωάννου
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Ι. Μεταξά και Βασ. Παύλου
GR-15236 Πεντέλη (Αθήνα)
τηλ: 210-8109182
e-mail: treasurer@helas.gr
Διοικητικό Συμβούλιο για 2022 - 2024
Πρόεδρος : Βασίλης Χαρμανδάρης, e-mail: president@helas.gr
Αντιπρόεδρος : Γεώργιος Μπαλάσης, e-mail: gbalasis@noa.gr
Γραμματέας : Μαρία Πετροπούλου, e-mail: secretary@helas.grgr
Ταμίας : Αθανάσιος Παπαϊωάννου, e-mail: treasurer@helas.gr
Μέλη : Κώστας Γουργουλιάτος, e-mail: kngourg@upatras.gr
Ηλίας Κουλουρίδης, e-mail: ekoulouridis@noa.gr
Κώστας Τάσσης, e-mail: tassis@physics.uoc.gr

Εξελεγκτική Επιτροπή για 2022 - 2024
Ιωάννης Αντωνιάδης, e-mail: john@ia.forth.gr
Όμηρος Γιαννακής, e-mail: ogiannakis@noa.gr
Μιρέλλα Χαρσούλα, e-mail: mharsoul@academyofathens.gr
Πρακτικά Συνελεύσεων Διοικητικού Συμβουλίου & Γενικών Συνελεύσεων
Συνέλευση Δ.Σ.: 6 Οκτ. 2006 - 19 Δεκ. 2006 - 12 Ιουν. 2007
25η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2007: 14 Σεπ. 2007
Συνέλευση Δ.Σ.: 4 Δεκ. 2007 - 4 Απρ. 2008
26η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2008: 20 Ιουν. 2008
Συνέλευση Δ.Σ.: 20 Ιουν. 2008 - 5 Σεπ. 2008 - 5 Δεκ. 2008 - 19 Μαρ. 2009
27η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2009: 22 Σεπ. 2009
Συνέλευση Δ.Σ.: 17 Δεκ. 2009
28η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2010: 21 Ιουν. 2010
Συνέλευση Δ.Σ.: 09 Ιουλ. 2010 - 24 Σεπ. 2010 - 29 Νοεμ. 2010 - 11 Μαρ. 2011
29η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2011: 6 Σεπ. 2011
Συνέλευση Δ.Σ.: 28 Σεπ. 2011 - 19 Δεκ. 2011 - 28 Μαϊ. 2012
30η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2012: 29 Ιουν. 2012
Συνέλευση Δ.Σ.: 16 Ιουλ. 2012 - 27 Νοεμ. 2012 - 21 Ιουν. 2013
31η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2013: 10 Σεπ. 2013
Συνέλευση Δ.Σ.: 20 Δεκ. 2013 - 2 Απρ. 2014
32η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2014: 13 Ιουν. 2014
Συνέλευση Δ.Σ.: 20 Ιουν. 2014 - 23 Ιουν. 2014 - 22 Ιουλ. 2014 - 2 Οκτ. 2014 - 31 Οκτ. 2014 - 18 Δεκ. 2014 - 19 Φεβ. 2015 - 27 Φεβ. 2015 - 14 Ιουν. 2015
33η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2015: 30 Ιουν. 2015
Συνέλευση Δ.Σ.: 19 Ιαν. 2016 - 24 Μαρ. 2016 - 9 Ιουν. 2016
34η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2016: 17 Ιουν. 2016
Συνέλευση Δ.Σ.: 23 Ιουν. 2016 - 20 Ιουλ. 2016 - 15 Σεπ. 2016 - 22 Νοβ. 2016 - 20 Δεκ. 2016 - 24 Ιαν. 2017 - 28 Φεβ. 2017 - 28 Μαρ. 2017 - 25 Απρ. 2017 - 30 Μαι. 2017 - 22 Ιου. 2017 - 4 Ιουλ. 2017
35η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2017: 04 Ιουλ. 2017
Συνέλευση Δ.Σ.: 28 Σεπ. 2017 - 26 Οκτ. 2017 - 7 Δεκ. 2017 - 18 Ιαν. 2018 - 22 Φεβ. 2018 - 2 Απρ. 2018 - 8 Μαι. 2018 - 7 Ιουν. 2018
36η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2018: 22 Ιουν. 2018
Συνέλευση Δ.Σ.: 26 Ιουν. 2018 - 12 Ιουλ. 2018 - 11 Σεπ. 2018 - 15 Οκτ. 2018 - 5 Νοε. 2018 - 3 Δεκ. 2018 - 7 Ιαν. 2019 - 7 Φεβ. 2019 - 7 Μαρ. 2019 - 4 Απρ. 2019 - 6 Mαι. 2019 - 6 Ιουν. 2019 - 20 Ιουν. 2019
37η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2019: 9 Ιουλ. 2019
Συνέλευση Δ.Σ.: 11 Σεπ. 2019 - 9 Οκτ. 2019 - 15 Νοε. 2019 - 19 Δεκ. 2019 - 16 Ιαν. 2020 - 6 Φεβ. 2020 - 6 Μαρ. 2020 - 6 Απρ. 2020 - 24 Απρ. 2020 - 7 Mαι. 2020 - 8 Ιουν. 2020 - 2 Ιουλ. 2020
38η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2020: 17 Ιουλ. 2020
Συνέλευση Δ.Σ.: 23 Ιουλ. 2020 - 1 Σεπ. 2020 - 2 Οκτ. 2020 - 10 Νοε. 2020 - 10 Δεκ. 2020- 12 Ιαν. 2021
39η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2021: 25 Ιαν. 2021
16 Φεβ. 2021 - 8 Μαρ. 2021- 23 Απρ. 2021- 7 Ιουν. 2021- 30 Ιουν. 2021
40η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2021: 06 Ιουλ. 2021
Συνέλευση Δ.Σ.: 5 Οκτ. 2021 - 23 Νοε. 2021 - 20 Δεκ. 2021 - 25 Ιαν. 2022 - 2 Μαρ. 2022 - 11 Απρ. 2022 - 9 Μαι. 2022 - 16 Ιουν. 2022
41η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2022: 24 Ιουν. 2022
Συνέλευση Δ.Σ.: 28 Ιουν. 2022 - 26 Αυγ. 2022 - 4 Οκτ. 2022 - 15 Νοε. 2022 - 15 Δεκ. 2022 - 7 Φεβ. 2023 - 29 Μαρ. 2023 - 22 Μαι. 2023
42η Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2023: 27 Ιουν. 2023
Συνέλευση Δ.Σ.: 10 Οκτ. 2023 - 28 Νοε. 2023 - 18 Ιαν. 2024 - 27 Μαρ. 2024 - 29 Απρ. 2024
Επίτιμος Πρόεδρος
Κατά τη διάρκεια της 18ης Γενικής Συνέλευσης της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 2002, ο Ακαδημαϊκός Γεώργιος Κοντόπουλος ανακυρήχθηκε ομόφωνα ως ο πρώτος Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας.
Παλαιότερα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.

 
Σήμερα
   
   
   
   
 Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία