Θερινά Σχολεία Αστροφυσικής της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.

Η Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία, στα πλαίσια της προσφορά γνώσης και επιστημονικής κατάρτισης προς τα νεώτερα μέλη, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές της, οργανώνει κάθε δὐο χρόνια Θερινά Σχολεία Αστροφυσικής σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές. Πληροφορίες για μελλοντικά και παλαιότερα θερινά σχολεία υπάρχουν στις παρακάτω ιστοσελίδες.

Επερχόμενο Θερινό Σχολείο Αστροφυσικής της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ

Παλαιά Θερινά Σχολεία Αστροφυσικής της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ:


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία