Γίνετε μέλος!
Εγγραφή μελών στην ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
 

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας μέλη μπορούν να γίνουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την Ελληνική Αστρονομία και Αστροφυσική και συμφωνούν με τους σκοπούς της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Για να γίνει κάποιος μέλος της Εταιρείας πρέπει να στείλει την αίτησή του στον εκάστοτε Γραμματέα. Η αίτηση θα πρέπει να υποστηρίζεται από δύο Τακτικά Μέλη της Εταιρείας. Αιτήσεις είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στα ελληνικά σε μορφή Ms Word ή PDF καθώς και στα αγγλικά σε μορφή Ms Word ή PDF. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Γραμματέα αν θέλετε να σας σταλεί η αίτηση τυπωμένη.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθόλη την διάρκεια του έτους. Νέα μέλη εκλέγονται μία φορά κάθε έτος από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Καταστατικού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. η ΓΣ εξετάζει τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι και 20 ημέρες πριν την ΓΣ και προτείνονται στη ΓΣ από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προνόμια και τις υποχρεώσεις των μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. μπορείτε να βρείτε στο Καταστατικό της Εταιρείας. Μία μικρή περίληψη των αντίστοιχων πληροφοριών παρατίθεται παρακάτω. Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο Καταστατικό της Εταιρείας (Άρθρα 4-6) για τον ακριβή και επίσημο ορισμό των όρων που εμφανίζονται στο κείμενο που ακολουθεί.

Προνόμια Μέλους
 

Όλα τα μέλη της Εταιρείας έχουν μια σειρά από προνόμια όπως:

 • Αναγραφή των στοιχείων τους στο αρχείο μελών της Εταιρείας στο διαδίκτυο.
 • Λαμβάνουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το μηνιαίο Δελτίο ειδήσεων και πληροφοριών της Εταιρίας (electronic newsletter).
 • Λαμβάνουν δωρεάν το τεύχος του περιοδικού της Εταιρίας «Ίππαρχος», το οποίο εκδίδεται μία με δύο φορές το χρόνο.
 • Έχουν μειωμένο τέλος εγγραφής στα Συνέδρια και τις εκδηλωσεις που οργανώνονται από την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
 • Μπορούν εάν το επιθυμούν να γίνουν δωρεάν μέλη της Ευρωπαϊκής Αστρονομικής Εταιρείας (European Astronomical Society - EAS)
 • Έχουν μειωμένο τέλος εγγραφής στα Συνέδρια της Ευρωπαϊκής Αστρονομικής Εταιρείας
 • Επίσης, η εγγραφή μελών στην Εταιρεία βοηθά εμμέσως στην ανάπτυξη της Αστρονομίας και Αστροφυσικής στην Ελλάδα, δεδομένου ότι ισχυροποιεί τη θέση της Ελληνικής αστρονομικής κοινότητας στον καθορισμό της εθνικής πολιτικής σε θέματα σχετικά της Αστρονομίας και Αστροφυσικής.

  Κατηγορίες Μελών
   
  • Τακτικό Μέλος
   Μπορεί να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώματος Θετικών Επιστημών ή ισοδύναμου μεταπτυχιακού τίτλου, που με την επιστημονική, ερευνητική, συγγραφική και άλλη επαγγελματική δραστηριότητά τους συμβάλλουν αποδειγμένα, κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, στο σκοπό της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
  • Έκτακτο Μέλος
   Μπορεί να εγγραφούν και να παραμείνουν ως το τριακοστό πέμπτο (35) έτος της ηλικίας τους, φυσικά πρόσωπα που μελετούν την επιστήμη της Αστρονομίας, υπό τη γενικότερη έννοιά της, προς απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών. Μετά το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους μπορούν είτε να εξελιχθούν σε Τακτικά Μέλη (εφόσον έχουν αποκτήσει τα τυπικά προσόντα), είτε να παραμείνουν ως Συνεργαζόμενα Μέλη. Ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) των Τακτικών.
  • Συνεργαζόμενο Μέλος
   Mπορεί να εγγραφούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την πρόοδο της επιστήμης της Αστρονομίας, επιθυμούν να βοηθήσουν στο σκοπό της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής ως Τακτικών ή Εκτάκτων Μελών.
  • Επίτιμο Μέλος
   Μπορεί να εγγραφούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποδειγμένα έχουν προσφέρει σημαντικό έργο, διεθνώς αναγνωρισμένο, στην επιστήμη της Αστρονομίας, καθώς επίσης και διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες που διακρίνονται για την αγάπη τους και τη συμπαράστασή τους στο σκοπό της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
  Συνδρομή Μέλους

  Η ετήσια συνδρομή πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 31η Αυγούστου κάθε έτους. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στο λογαριαμό της Εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς

  IBAN: GR42 017 2039 0005 0390 3372 2178
  SWIFT/BIC:PIRBGRAA
  ή
  με χρήση πιστωτικής κάρτας - [Τα βήματα δίνονται στο αρχείο PDF]

  Για περισσότερες λεπτομέρες συμβουλευτείτε τη φόρμα πληρωμής σε μορφή αρχείου PDF, ή MS Word. Mετά την όποια πληρωμή σας παρακαλείστε να ενημερώσετε άμεσα με e-mail τον Ταμία της ΕΛΑΣΕΤ (treasurer@helas.gr).

  Κατηγορίες Μελών Τέλος Εγγραφής
  Τακτικό Μέλος 15 €
  Έκτακτο Μέλος 8 €
  Συνεργαζόμενο Μέλος 15 €

  Κατηγορίες Μελών Ετήσια Συνδρομή
  Τακτικό Μέλος 30 €
  Έκτακτο Μέλος 15 €
  Συνεργαζόμενο Μέλος 30 €

   
  Σήμερα
     
     
     
     
    Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία