Κατάλογος Ελλήνων διδακτόρων Αστρονομίας

Στην παρούσα σελίδα βρίσκεται ένα ευρετήριο 646 ελλήνων που έχουν αποκτήσει διδακτορικό σε θέματα Αστροφυσικής, Δυναμικής Αστρονομίας και Διαστημικής Φυσικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο ευρετήριο περιλαμβάνονται επίσης και 4 άτομα μη ελληνικής καταγωγής, τα οποία απέκτησαν το διδακτορικό τους στα παραπάνω θέματα σε Ελληνικά πανεπιστήμια.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων με το αρχικό γράμμα του επωνύμου του διδάκτορα ...

   

... ή με βάση τη χρονική περίοδο που απονεμήθηκε ο διδακτορικός τίτλος.

Περίοδος Αριθμός PhDs
1860 - 1864 1
1885 - 1889 1
1910 - 1914 1
1930 - 1934 2
1935 - 1939 1
1945 - 1949 3
1950 - 1954 3
1955 - 1959 2
1960 - 1964 7
1965 - 1969 14
1970 - 1974 26
1975 - 1979 39
1980 - 1984 25
1985 - 1989 33
1990 - 1994 52
1995 - 1999 58
2000 - 2004 63
2005 - 2009 71
2010 - 2014 99
2015 - 2019 90
2020 - 2024 55

Για κάθε άτομο αναφέρεται το ίδρυμα που απένειμε το διδακτορικό, ο επιβλέπων καθηγητής, ο τίτλος και το κείμενο της διατριβής (αν είναι διαθέσιμα) κάθως και η τελευταία γνωστή θέση εργασίας του. Σε κάποιες περιπτώσεις περιλαμβάνεται και μια μικρή βιογραφία του διδάκτορα. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται έχουν επικαιροποιηθεί στις 25 Ιανουαρίου 2024.

Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες και μερικές στατιστικές πληροφορίες για τους διδάκτορες.

Η βάση δεδομένων έχει δημιουργηθεί και επικαιροποιείται από τον καθ. Β. Χαρμανδάρης. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στηρίχθηκαν στις πληροφορίες που είχε συλλέξει ο καθ. Π. Λασκαρίδης, και είχαν παρουσιαστεί στην Επετηρίδα Ελλήνων Αστρονόμων - 2009.


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία