Στατιστικά PhD

Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει μερικά στατιστικά για την τελευταία γνωστή θέση εργασίας των διδακτόρων καθώς και την χώρα στην οποίο ολοκλήρωσαν τη διδακτορική τους διατριβή.

Τελευταία γνωστή θέση # %
Καθηγητής ΑΕΙ/ΤΕΙ 198 32
Μεταδιδάκτορας 143 23
Ιδιωτικός Τομέας 125 20
Ερευνητής 114 18
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας 44 7
Σύνολο PhD 624 100%

Χώρα εκπόνησης διατριβής # %
Ελλάδα 303 49
Ηνωμένο Βασίλειο 107 17
ΗΠΑ 90 14
Γερμανία 49 8
Γαλλία 19 3
Ολλανδία 14 2
Αυστραλία 7 1
Βέλγιο 7 1
Ιταλία 6 1
Ελβετία 4 1
Καναδάς 4 1
Σουηδία 3 0
Αυστρία 2 0
Δανία 2 0
Ισπανία 2 0
Πορτογαλία 2 0
Βουλγαρία 1 0
Ιρλανδία 1 0
Τσεχία 1 0

Γενικά στατιστικά # %
Γνωστός ο επιβλέπων 621 100
Γνωστός ο τίτλος της διατριβής 622 100
Διαθέσιμο το κείμενο της διατριβής 362 58


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία