Στατιστικά PhD

Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει μερικά στατιστικά για την τελευταία γνωστή θέση εργασίας των διδακτόρων καθώς και την χώρα στην οποίο ολοκλήρωσαν τη διδακτορική τους διατριβή.

Τελευταία γνωστή θέση # %
Καθηγητής ΑΕΙ/ΤΕΙ 201 31
Μεταδιδάκτορας 148 23
Ιδιωτικός Τομέας 133 21
Ερευνητής 116 18
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας 44 7
Σύνολο PhD 642 100%

Χώρα εκπόνησης διατριβής # %
Ελλάδα 310 48
Ηνωμένο Βασίλειο 109 17
ΗΠΑ 90 14
Γερμανία 52 8
Γαλλία 21 3
Ολλανδία 14 2
Βέλγιο 8 1
Αυστραλία 7 1
Ιταλία 6 1
Ελβετία 4 1
Καναδάς 4 1
Σουηδία 4 1
Δανία 3 0
Ισπανία 3 0
Αυστρία 2 0
Πορτογαλία 2 0
Βουλγαρία 1 0
Ιρλανδία 1 0
Τσεχία 1 0

Γενικά στατιστικά # %
Γνωστός ο επιβλέπων 639 100
Γνωστός ο τίτλος της διατριβής 640 100
Διαθέσιμο το κείμενο της διατριβής 372 58


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία