Στατιστικά PhD

Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει μερικά στατιστικά για την τελευταία γνωστή θέση εργασίας των διδακτόρων καθώς και την χώρα στην οποίο ολοκλήρωσαν τη διδακτορική τους διατριβή.

Τελευταία γνωστή θέση # %
Καθηγητής ΑΕΙ/ΤΕΙ 196 33
Μεταδιδάκτορας 136 23
Ιδιωτικός Τομέας 118 20
Ερευνητής 110 18
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας 43 7
Σύνολο PhD 603 100%

Χώρα εκπόνησης διατριβής # %
Ελλάδα 291 48
Ηνωμένο Βασίλειο 104 17
ΗΠΑ 89 15
Γερμανία 46 8
Γαλλία 19 3
Ολλανδία 13 2
Αυστραλία 7 1
Βέλγιο 7 1
Ιταλία 6 1
Ελβετία 4 1
Καναδάς 4 1
Σουηδία 3 0
Αυστρία 2 0
Δανία 2 0
Ισπανία 2 0
Βουλγαρία 1 0
Ιρλανδία 1 0
Πορτογαλία 1 0
Τσεχία 1 0

Γενικά στατιστικά # %
Γνωστός ο επιβλέπων 600 100
Γνωστός ο τίτλος της διατριβής 601 100
Διαθέσιμο το κείμενο της διατριβής 338 56


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία