Ιστορικά Αρχεία της Σύγχρονης Ελληνικής Αστρονομίας

Στη σελίδα αυτή διατηρούνται, για ιστορικούς λόγους, αρχεία και αναφορές τα οποία σχετίζονται με την ιστορία και ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα αστρονομίας στην Ελλάδα.

Ελληνικά Διδακτορικά Αστροφυσικής

Ένας κατάλογος ο οποίος περιλαμβάνει όλες (245 σε αριθμό) τις διδακτορικές διατριβές σε θέματα Αστροφυσικής, Δυναμικής Αστρονομίας, και Διαστημικής Φυσικής, οι οποίες εκπονήθηκαν σε ελληνικά ΑΕΙ μέχρι και το 2014, είναι διαθέσιμος εδώ. Εάν παρατηρήσετε κάποια σφάλματα ή παραλήψεις επικοινωνήστε με τον καθ. Β. Χαρμανδάρη.

Οι παραπάνω πληροφορίες έχουν επίσης καταχωρηθεί και στο AcademicTree, το οποίο μπορείτε να συμβουλευθείτε και να τροποποιήσετε. Για παράδειγμα, το ακαδημαϊκό δένδρο του καθηγητή Δημητρίου Αιγινήτη, πρώτου αστρονόμου του 20ου αιώνα στην Ελλάδα και πέμπτου διευθυντή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, βρίσκεται εδώ.

Ιστορικά Ελληνικά Διδακτορικά Αστροφυσικής

Στη συνέχεια παρουσιάζονται όλες οι διδακτορικές διατριβές Ελλήνων αστρονόμων μέχρι το 1960. Ο καθηγητής Δ. Κοκκίδης υπήρξε ο πρώτος απόφοιτος ελληνικού πανεπιστημίου που εκπόνησε διατριβή στην Αστρονομία (1862). Επιπλέον παρουσιάζονται οι διατριβές του καθηγητή Σ. Πλακίδη καθώς και όλων των μαθητών του, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνετε ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος που επέβλεψε 42 διδακτορικούς φοιτητές στην Ελλάδα, καθώς και του καθηγητή Ι. Ξανθάκη και του πρώτου μαθητή του, καθηγητή Λ. Μαυρίδη. Οι παραπάνω επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της ελληνικής αστρονομίας κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο καθηγητής Δ. Αιγινήτης (1862-1934), ο οποίος είχε μόνο έναν διδακτορικό φοιτητή (τον καθ. Πλακίδη), δεν είχε εκπονήσει διατριβή μια που αυτό δεν ήταν απαραίτητο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μέχρι το 1911. Η πιο γνωστή εργασία του, λίγο μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών του σπουδών το 1886, ήταν η "Memoire sur la stabilite du systeme solaire" (1889) την οποία δημοσίευσε ενώ εκπαιδευόταν σε θέματα αστρονομίας στο Αστεροσκοπείο Παρισιού.

Διάφορες Εκθέσεις και Άρθρα Επισκόπησης

Το 2015, ο καθ. Β. Χαρμανδάρης ολοκλήρωσε μια εργασία με τίτλο "Greek Astronomy PhDs: the last 200 years..." η οποία βασίζεται στον κατάλογο ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις διδακτορικές διατριβές σε θέματα Αστροφυσικής, Δυναμικής Αστρονομίας, και Διαστημικής Φυσικής, οι οποίες εκπονήθηκαν σε ελληνικά ΑΕΙ.

Το 2013, με αφορμή τα 20 έτη από την ίδρυση της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., εκδόθηκε ένα ειδικό τεύχος του περιοδικού Ίπππαρχος με μία περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στα θέματα αστρονομίας στην Ελλάδα.

Το 2010 οι καθ. Π. Νιάρχος και Δρ. Α. Πετροπούλου συνέταξαν μια σύντομη περιγραφή των υποδομών Παρατηρησιακής Αστρονομίας στην Ελλάδα με τίτλο "170 Years of observational astronomy in Greece: telescopes and instrumentation".

Το 2009, με ευκαιρία το Διεθνές Έτος Αστρονομίας, ο καθ. Π. Λασκαρίδης, επιμελείται μια επικαιροποιημένη έκδοση στα αγγλικά του YearBook με σύντομα βιογραφικά των περισσοτέρων Ελλήνων αστρονόμων.

Το 2007, δημοσιεύεται από τον καθ. Ε. Θεοδοσίου, σε συνεργασία με τους Β. Μανιμάνη και Π. Μανταράκη, μια εκτενής αναφορά στη ζωή και το έργου του καθηγητή Δημήτριου Αιγινήτη με τίτλο "Demetrios Eginitis: Restorer of the Athens Observatory", η οποία δημοσιεύεται στο Journal of Astronomical History and Heritage.

Το 2007, εκδόθηκε ένα ειδικό τεύχος του περιοδικού Ίπππαρχος με μία περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των Ελληνικών υποδομών Παρατηρησιακής Αστρονομίας.

Το 2006 ο καθ. Β. Χαρμανδάρης συνέταξε ύστερα από πρόσκληση, μια σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης οργανωτικής δομής στην Ελλάδα που άπταιται θεμάτων αστροφυσικής με τίτλο "Astronomy, Astrophysics and Space Physics in Greece", η οποία δημοσιεύτηκε στον τόμο Organizations and Strategies in Astronomy 7, Editors: HECK, Andre (Ed.).

Το 2004, η εφημερίδα "Ημερησία" δημοσίευσε έναν ειδικό τόμο με τίτλο "Η Ελλάδα των Ευεργετών" στον οποίο περιλαμβάνονται μια σειρά από άρθρα και ανατυπώσεις ιστορικών επιστολών του 19ου αιώνα σχετικά με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Το 1998 παρουσιάστηκε το πόρισμα της επιτροπής υπό την προεδρία του καθ. Y. Terzian στα πλαίσια του συνεδρίου Αστρονομία στην Ελλάδα στις πύλες του 21ου αιώνα.

Το 1993, κατά τη διάρκεια του 1ου Συνεδρίου της ΕΛΑΣΕΤ ο καθ. Ι. Ξανθάκης έδωσε τον εναρκτήριο χαιρετισμό κατά τον οποίο και περιέγραψε σύντομα τα πρώτα βήματα της αστρονομίας στην Ελλάδα.

Το 1992, ο καθ. Π. Λασκαρίδης, επιμελείται την πρώτη έκδοση στα ελληνικά του YearBook με σύντομα βιογραφικά των περισσοτέρων Ελλήνων αστρονόμων. Αυτή περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες φωτογραφίες πολλών μελών της ΕΛΑΣΕΤ σε νεαρή ηλικία.

To 1978, οι καθ. Σ. Πλακίδης και Δ. Κωτσάκης επιμελήθηκαν μια παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης σε θέματα αστρονομίας στην Ελλάδα με τίτλο Astronomy in Modern Greece. Αυτή ήταν η δεύτερη έκδοση μιας παρόμοιας περιγραφής η οποία είχε γίνει από τον καθ. Πλακίδη το 1960.

Περιγραφή της ζωής του Δρ. Ιωάννη Σ. Παρασκευόπουλου (1889-1951), διαπρεπή έλληνα αστρονόμου (PhD Παν. Αθηνών 1910) ο οποίος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στο εξωτερικό.

Ετήσιες Αναφορές Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής

Στο παρελθόν η Εθνική Αστρονομική Επιτροπή (ΕΑE) είχε την ευθύνη να συντάσσει ετησίως μια αναφορά στα αγγλικά σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες όλων των Ελληνικών ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων. Οι αναφορές για τα ακόλουθα έτη έχουν ψηφιοποιηθεί από την κ. O. Κουμεντάκου, Γραμματέα της ΕΑE καθώς και του ΙΑΑΔΕΤ, και είναι διαθέσιμες ως αρχεία PDF.

1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969
1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979
1980 - 1981-89

Το 1997 η ΕΑE όρισε μία εξωτερική επιτροπή ειδικών, υπό την προεδρία του καθ. Yervant Terzian (Cornell Univ.), ώστε να διερευνήσει τις κατευθύνσεις που θα έπρεπε να ακολουθήσει η Ελληνική Αστρονομία στον 21o αιώνα. Το πόρισμα της επιτροπής, το οποίο παρουσιάζεται και στην ενότητα "Διάφορες Εκθέσεις και Άρθρα Επισκόπησης", είναι διαθέσιμο εδώ.

Ετήσιες Αναφορές του Τμήματος Φυσικής του Παν. Θεσσαλονίκης

Οι ετήσιες αναφορές των δραστηριοτήτων του Τομέα Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Δυναμικής του Τμήματος Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 1984 μέχρι το 2009, είναι διαθέσιμες στα ελληνικά.

1984-85 - 1985-86 - 1986-87 - 1987-88 - 1988-89 - 1989-90
1990-91 - 1991-92 - 1992-93 - 1993-94 - 1994-95
1995-96 - 1996-97 - 1997-98 - 1998-99 - 1999-00
2000-01 - 2001-02 - 2002-03 - 2003-04 - 2004-05
2005-06 - 2006-07 - 2007-08 - 2008-09

Μια περιγραφή των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Αστρονομίας, που αποτελεί μέρος του Τομέα Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Δυναμικής, και η οποία δημοσιεύθηκε το 2011, είναι διαθέσιμη εδώ.

Ετήσιες Αναφορές του Τμήματος Φυσικής του Παν. Κρήτης

Οι ετήσιες αναφορές των δραστηριοτήτων του Τομέα Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής του Τμήματος Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από το 2004 μέχρι και το 2018, οπότε και ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Αστροφυσικής - ΙΤΕ και οι δραστηριότητες αστροφυσικής του Τμήματος παρουσιάζονται σε αυτό, είναι διαθέσιμες στα αγγλικά.

2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

Ετήσιες Αναφορές του Ινστιτούτου Αστροφυσικής - ΙΤΕ

Οι ετήσιες αναφορές των δραστηριοτήτων τουIνστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), από το πρώτο έτος λειτουργίας το 2019 μέχρι και σήμερα, είναι διαθέσιμες στα αγγλικά.

2019 & 2021 - 2021 - 2021

Ετήσιες Αναφορές του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Η ετήσια αναφορά για το έτος 1891-92 των δραστηριοτήτων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το πρώτο έτος κατά το οποίο η υποστήριξη του αστεροσκοπείου πέρασε από την οικογένεια Σίνα στο Ελληνικό κράτος είναι διαθέσιμη έδω

.

Η αναφορά για τα πρώτα 25 έτη, περίοδος 1890-1915, των δραστηριοτήτων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από τον Δ. Αιγινήτη είναι διαθέσιμη έδω

.

Οι ετήσιες αναφορές των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης από τη δημιουργία του, το 2012, έως και σήμερα, είναι διαθέσιμες στα ελληνικά.

2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Οι ετήσιες αναφορές των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής από το 2000 έως το 2012 - οπότε και ενώθηκε με το Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης για να δημιουργηθεί το Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών - είναι διαθέσιμες στα ελληνικά.

2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011

Οι ετήσιες αναφορές των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης από το 1998 έως το 2012 - οπότε και ενώθηκε με το Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής για να δημιουργηθεί το Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών - είναι διαθέσιμες στα ελληνικά.

1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012

Ετήσιες Αναφορές του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Οι ετήσιες αναφορές των δραστηριοτήτων του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών είναι διαθέσιμες στη συνέχεια.

2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία