Η Ίδρυση της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας

Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια για την ίδρυση μίας ελληνικής αστρονομικής εταιρείας ξεκίνησε το 1982 κατα τη διάρκεια της 17ης Γενικής Συνέλευσης της Διευθνούς Αστρονομικής Ένωσης η οποία έγινε στην Πάτρα. Εκεί μία ομάδα από έλληνες αστρονόμους είχαν μία σειρά από συνταντήσεις για να θέσουν τα θεμέλια της εταιρείας. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 έτσι ώστε να καθοριστεί ένα κοινό πλαίσιο το οποίο να καλύπτει τα ενδιαφέροντα και τους στόχους της ελληνικής αστρονομικής κοινότητας.

Το Νοέμβριο του 1991 όταν ο κ. Π. Λασκαρίδης ανακοίνωσε ότι σε 1 χρόνο θα γινόταν το 1ο Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο η ιδέα για την ίδρυση της αστρονομικής εταιρείας φάνηκε πλέον ώριμη και επιτακτική. Ο κ. Ι. Σειραδάκης, όντας σε εκπαιδευτική άδεια στη Βόνη (Γερμανία), συνέταξε ένα πρώτο σχέδιο για το καταστατικό της εταιρείας. Αυτό τροποποιήθηκε αρκετά ύστερα από σειρά συναντήσεων με τον κ. Δ. Συναχόπουλο, στη Βόνη και στις Βρυξέλλες. Αργότερα οι κκ. Σ. Αυγολούπης, Χ. Βάρβογλης, Β. Μπαρμπάνης, Σ. Περσίδης, και Ν. Σπύρου, πρότειναν διάφορες διορθώσεις και ένα σχεδόν τελικό κείμενο στάλθηκε σε όλα τα ελλήνικά αστρονομικά ιδρύματα για περεταίρω σχόλια. Η τελική μορφή του κατασταστικού παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες του 1ου Ελληνικού Αστρονομικού Συνεδρίου το οποίο έγινε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1992.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πολλοί από τους συμμετέχοντες γίνανε ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας. Στις εβδομάδες που ακολούθησαν μερικοί ακόμη υπέγραψαν το προτεινόμενο καταστατικό και ο συνολικός αριθμός των ιδρυτικών μελών έφτασε τα εξήντα έξι (66) άτομα. Τα απαραίτητα έγγραφα για την αναγνώριση της Εταιρείας οργανώθηκαν από δικηγορικό γραφείο της Αθήνας και στις 25 Μαϊου 1993 η Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία, ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ (Hellenic Astronomical Society, Hel.A.S.) αναγνωρίστηκε επίσημα από το Πρωτοδικείο Αθηνών ως επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός σύλλογος.

Η τελευταία έκδοση του καταστατικού είναι διαθέσιμη εδώ.

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. ενημερώθηκε επίσημα για το γεγονός αυτό τον Ιούνιο του 1993. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούνταν από τον Β. Μπαρμπάνη ως Πρόεδρο, τον Ι. Βεντούρα ως Αντιπρόεδρο, τον Π. Λασκαρίδη ως Γραμματέα, και τον Κ. Μακρή ως Ταμία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν οι κκ. Χ. Γούδης, Κ. Πουλάκος, και Β. Τσικούδη. Το Διοικητικό Συμβούλιο ξεκίνησε τις διαδικασίες για την πρώτες εκλογές της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.. Τον Ιανουάριο του 1994, 74 ακόμη άτομα κάνανε αίτηση για να γίνουν μέλη φέρνοτας το συνολικό αριθμό των μελών της Εταρείας σε 140. Στις πρωτες εκλογές οι οποίες έγιναν στις 2 Ιουνίου του 1994, συμμετείχε το 83% των ιδρυτικών μελών της Εταιρείας.

Η Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία παραμένει από τότε δραστήρια. Έχει αναγνωριστεί ως συνεργαζόμενο μέλος της Ευρωπαϊκής Αστρονομικής Εταιρείας και έχει δημιουργήσει επαφές με άλλες διεθνείς αστρονομικές εταιρείες. Συνεργάζεται στενά με την Εθνική Αστρονομική Επιτροπή, και διοργανώνει ένα διεθνές αστρονομικό συνέδριο κάθε δύο χρόνια.

Τα παραπάνω περιγράφουν συνοπτικά τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην ίδρυση της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.. Αν κάποιος γνωρίζει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία αυτή παρακαλείται να στείλει ένα μήνυμα στον Βασίλη Χαρμανδάρη, καθώς και στον Γραμματέα της Εταιρείας.

Γιάννης Σειραδάκης

Μάρτιος 2007, Θεσσαλονίκη, Ελλάς

 

Υ.Γ. Μερικές λεπτομέρειες για την δημιουργία των ιστοσελίδων της Εταιρείας βρίσκονται εδώ.


 
Σήμερα
   
   
   
   
 Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία