Υπεύθυνοι των ιστοσελίδων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.

Η Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία εμφανίστηκε στο διαδίκτυο στις 10 Δεκεμβρίου του 1996, και τα πρώτα 16 έτη τα αρχεία της βρίσκονταν στον web server του Τομέα Αστρoφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η αρχική μορφή των ιστοσελίδων δημιουργήθηκε από τον Β. Χαρμανδάρη ο οποίος και τη φροντίζει. Από τις 20 Δεκεμβρίου 2012 τα αρχεία της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας φιλοξενούνται στον web server του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Για να διευκολύνει την πρόσβαση στις ιστοσελίδες της σε άτομα του εξωτερικού κατά τα πρώτα 10 χρόνια η Εταιρεία είχε εγκαταστήσει αντίγραφό τους στο Hellenic Resources Institute στο Cambridge, Massachussetts (ΗΠΑ). Η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. είναι ευγνώμων για την εξυπηρέτηση αυτή, η οποία δεν είναι πλέον αναγκαία μια που τόσο οι ταχύτητες πρόσβασης όσο και η ευστάθεια του internet στην Ελλάδα έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το Μάρτιο του 2007 το domain name helas.gr αποκτήθηκε από την Εταιρεία. Επίσης οι ιστοσελίδες άλλαξαν δραστικά μορφή και είναι όλες διαθέσιμες τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Τέλος δημιουργήθηκε μια mySQL βάση δεδομένων για όλα τα μέλη καθώς και τα μηνιαία Ενημερωτικά Δελτία της Εταιρείας.

Tα άτομα υπεύθυνα για το περιέχομενο των ιστοσελίδων είναι οι:

Μπορείτε να απευθύνετε ό,τι προτάσεις και παρατηρήσεις έχετε στους δύο πρώτους. Είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες!


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία