Το καταστατικό της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας

Το αρχικό Καταστατικό της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας παρουσιάστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμμετέχοντες του πρώτου Πανελλήνιου Αστρονομικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1992. Δέκα χρόνια αργότερα, κατά της διάρκεια της 18ης Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 18η Ιουνίου του 2002, προτάθηκε και έγινε δεκτή η αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του. Αυτές περιγράφονται στην Ενότητα 3 του υπ' αριθμόν 53 Δελτίου πληροφοριών της Εταιρίας, που διανέμεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στις 25 Ιανουαρίου 2021 κατά την 39η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας το Καταστατικό αναθεωρήθηκε με μερικές μικρές και δύο σημαντικές τροποποιήσεις, οι οποίες περιγράφονται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2020. Η πρώτη σημαντική τροποποίηση ήταν να αλλάξει η διαδικασία ψηφοφορίας για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από έντυπη σε ηλεκτρονική μορφή και η δεύτερη να υπάρχει επίσημα τη δυνατότητα να διοργανώνονται διαδικτυακές και υβριδικές Γενικές Συνελεύσεις.

Η τελική μορφή του Καταστατικού, η οποία εγκρίθηκε με την 90/2022 απόφαση του Δικαστηρίου Αθηνών, είναι γραμμένη στα ελληνικά και είναι παρακάτω σε μορφή αρχείου

  • PDF (204 KBytes)

Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το παραπάνω αρχείο, μπορείτε να ζητήσετε από τον Γραμματέα να σας σταλεί.

 


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία