Το καταστατικό της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας

Το αρχικό Καταστατικό της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας παρουσιάστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμμετέχοντες του πρώτου Πανελλήνιου Αστρονομικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1992. Δέκα χρόνια αργότερα, κατά της διάρκεια της 18ης Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 18η Ιουνίου του 2002, προτάθηκε και έγινε δεκτή η αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του. Αυτές περιγράφονται στην Ενότητα 3 του υπ' αριθμόν 53 Δελτίου πληροφοριών της Εταιρίας, που διανέμεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η τελική μορφή του καταστατικού, στα Ελληνικά, είναι διαθέσιμη παρακάτω σε μορφή αρχείου

  • PDF (204 KBytes)

Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το παραπάνω αρχείο, μπορείτε να ζητήσετε από τον Γραμματέα να σας σταλεί.

 


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία