Στατιστικά Στοιχεία Μελών

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε μερικά στατιστικά στοιχεία για την χώρα διαμονής των μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., το αν έχουν e-mail ή προσωπική ιστοσελίδα, καθώς και την κατανομή των μελών ανά κατηγορία μέλους. Ο αριθμός των μελών τα οποία εργάζονται σε διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας είναι διαθέσιμος εδώ.

Κατηγορίες Μελών # %
Τακτικό Ιδρυτικό Μέλος 32 10
Τακτικό Μέλος 216 69
Έκτακτο Μέλος 59 19
Συνεργαζόμενο Μέλος 8 3
Επίτιμο Μέλος 0 0
Συνολικός Αριθμός Μελών 315 100

Χώρα Κατοικίας # %
Ελλάδα 193 61
ΗΠΑ 30 10
Γερμανία 16 5
Ηνωμένο Βασίλειο 17 5
Γαλλία 9 3
Ισπανία 8 3
Βέλγιο 5 2
Ιταλία 6 2
Δανία 2 1
Καναδάς 1 0
Ολλανδία 3 1
Πολωνία 2 1
Αυστρία 0 0
Ομάν 1 0

Διάφορα # %
Μέλη σε ακαδημαϊκά ιδρύματα 275 87
Μέλη με ηλεκτρονική διεύθυνση 312 99
Μέλη με προσωπική ιστοσελίδα 231 73

 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία