Στατιστικά Στοιχεία Μελών

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε μερικά στατιστικά στοιχεία για την χώρα διαμονής των μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., το αν έχουν e-mail ή προσωπική ιστοσελίδα, καθώς και την κατανομή των μελών ανά κατηγορία μέλους. Ο αριθμός των μελών τα οποία εργάζονται σε διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας είναι διαθέσιμος εδώ.

Κατηγορίες Μελών # %
Τακτικό Ιδρυτικό Μέλος 32 11
Τακτικό Μέλος 206 69
Έκτακτο Μέλος 53 18
Συνεργαζόμενο Μέλος 8 3
Επίτιμο Μέλος 0 0
Συνολικός Αριθμός Μελών 299 100

Χώρα Κατοικίας # %
Ελλάδα 180 60
ΗΠΑ 37 12
Γερμανία 11 4
Ηνωμένο Βασίλειο 14 5
Γαλλία 8 3
Ισπανία 8 3
Βέλγιο 5 2
Ιταλία 6 2
Δανία 2 1
Καναδάς 0 0
Ολλανδία 3 1
Πολωνία 2 1
Αυστρία 0 0
Ομάν 1 0

Διάφορα # %
Μέλη σε ακαδημαϊκά ιδρύματα 269 90
Μέλη με ηλεκτρονική διεύθυνση 296 99
Μέλη με προσωπική ιστοσελίδα 234 78

 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία