Στατιστικά Στοιχεία Μελών

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε μερικά στατιστικά στοιχεία για την χώρα διαμονής των μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., το αν έχουν e-mail ή προσωπική ιστοσελίδα, καθώς και την κατανομή των μελών ανά κατηγορία μέλους. Ο αριθμός των μελών τα οποία εργάζονται σε διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας είναι διαθέσιμος εδώ.

Κατηγορίες Μελών # %
Τακτικό Ιδρυτικό Μέλος 32 11
Τακτικό Μέλος 206 68
Έκτακτο Μέλος 56 18
Συνεργαζόμενο Μέλος 9 3
Επίτιμο Μέλος 0 0
Συνολικός Αριθμός Μελών 303 100

Χώρα Κατοικίας # %
Ελλάδα 178 59
ΗΠΑ 29 10
Γερμανία 18 6
Ηνωμένο Βασίλειο 17 6
Γαλλία 11 4
Ισπανία 8 3
Βέλγιο 6 2
Ιταλία 6 2
Δανία 3 1
Καναδάς 1 0
Ολλανδία 1 0
Πολωνία 2 1
Αυστρία 1 0
Ομάν 1 0

Διάφορα # %
Μέλη σε ακαδημαϊκά ιδρύματα 261 86
Μέλη με ηλεκτρονική διεύθυνση 300 99
Μέλη με προσωπική ιστοσελίδα 224 74

 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία