Στατιστικά Στοιχεία Μελών

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε μερικά στατιστικά στοιχεία για την χώρα διαμονής των μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., το αν έχουν e-mail ή προσωπική ιστοσελίδα, καθώς και την κατανομή των μελών ανά κατηγορία μέλους. Ο αριθμός των μελών τα οποία εργάζονται σε διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας είναι διαθέσιμος εδώ.

Κατηγορίες Μελών # %
Τακτικό Ιδρυτικό Μέλος 32 11
Τακτικό Μέλος 199 68
Έκτακτο Μέλος 52 18
Συνεργαζόμενο Μέλος 10 3
Επίτιμο Μέλος 0 0
Συνολικός Αριθμός Μελών 293 100

Χώρα Κατοικίας # %
Ελλάδα 175 60
ΗΠΑ 29 10
Γερμανία 20 7
Ηνωμένο Βασίλειο 18 6
Γαλλία 11 4
Βέλγιο 5 2
Ολλανδία 2 1
Αυστρία 1 0
Δανία 3 1
Καναδάς 1 0
Ιταλία 6 2
Πολωνία 2 1
Χιλή 0 0
Αυστραλία 1 0
Ισπανία 6 2
Ομάν 1 0

Διάφορα # %
Μέλη σε ακαδημαϊκά ιδρύματα 250 85
Μέλη με ηλεκτρονική διεύθυνση 290 99
Μέλη με προσωπική ιστοσελίδα 220 75

 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία