Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Έρευνα σε διάφορους τομείς Αστρονομίας και Αστροφυσικής γίνεται σε αρκετά από τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας. Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε τις ταχυδρομικές διευθύνσεις και κεντρικές ιστοσελίδες ιδρυμάτων τα οποία έχουν στο προσωπικό τους μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Μέσα στις παρενθέσεις [ ] δίνεται και ο αριθμός των μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. που βρίσκονται σε κάθε ίδρυμα.

Για όποια σχόλια απευθυνθείτε στους υπεύθυνους των ιστοσελίδων της Εταιρείας.

Aθήνα > Θεσσαλονίκη > Κρήτη > Πάτρα > Ιωάννινα> Θράκη > Θεσσαλία

ΑΘΗΝΑ

Επιστροφή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επιστροφή

ΚΡΗΤΗ

Επιστροφή

ΠΑΤΡΑ

Επιστροφή

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Επιστροφή

ΘΡΑΚΗ

Επιστροφή

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Επιστροφή


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία