Λίστα Μελών της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας
   
Χαρμανδάρης Βασίλης (Τακτικό Μέλος)
Χαρσούλα Μαρία (Τακτικό Μέλος)
Χατζηδημητρίου Δέσποινα (Τακτικό Μέλος)
Χατζημηνάογλου Ευανθία (Τακτικό Μέλος)
Χατζηχρήστου Ελένη (Τακτικό Μέλος)
Χατζόπουλος Εμμανουήλ (Τακτικό Μέλος)
Χείλαρης Αλέξανδρος (Τακτικό Μέλος)
Χήρα Μαρία (Έκτακτο Μέλος)
Χίντζογλου Γεώργιος (Τακτικό Μέλος)
Χιτζανίδης Κυριάκος (Τακτικό Μέλος)
Χιωτέλλης Αλέξανδρος (Τακτικό Μέλος)
Χριστοπούλου Ελευθερία-Παναγιώτα (Τακτικό Μέλος)
| 1 |
Σελίδα: 1 από 1

 


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία