Δημοσιεύσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε συνδέσεις προς σε άρθρα μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. τα οποία δημοσιεύτηκαν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Αστρονομίας 2009.

Αν γνωρίζετε κάποιο άρθρο το οποίο δεν εμφανίζεται στον παραπάνω κατάλογο ενημερώστε τον Γραμματέα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.

 

 


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία