Παλαιότερες Θέσεις Εργασίας
 • Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναμένει να έχει μερικές νέες θέσεις ερευνητών για την περίοδο 2017-2018. Ενδιαφερόμαστε να προσελκύσουμε άτομα με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο, ερευνητική εμπειρία μετά την απόκτηση του διδακτορικού τους, διεθνείς συνεργασίες και ικανότητα να προσελκύουν χρηματοδότηση μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων. Συνάφεια με τα ερευνητικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο ΙΑΑΔΕΤ καθώς και ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουν ή να αναπτύξουν περαιτέρω υφιστάμενες υποδομές είναι επίσης επιθυμητά.
  Ανακοινώθηκε on-line: 5 Αυγούστου 2016
  Προθεσμία: Μέχρι την πλήρωση των θέσεων
  Πληροφορίες: Διευθυντής του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, καθ. Β. Χαρμανδάρης

 • Η ESA προσφέρει διάφορες επιλογές για πρακτική άσκηση φοιτητών που βρίσκονται στο τελευταίο ή προτελευταίο έτος των μεταπτυχιακών τους σπουδών (Master's degree).
  Ανακοινώθηκε on-line: 17 Οκτωβρίου 2016
  Προθεσμία: 31 Οκτωβρίου 2016 (ESOC, EAC, ESTEC, ESRIN), 11 Δεκεμβρίου 2016 (ESAC)
  Πληροφορίες: http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Student_internships

 • Δύο θέσεις Καθηγητή πρώτης βαθμίδας από προαγωγή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Kρήτης, με γνωστικό αντικείμενο "Παρατηρησιακή Αστροφυσική".
  Ανακοινώθηκε on-line: 30 Μαΐου 2013
  Προθεσμία: 29 Ιουλίου 2013
  Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος κα. Χ. Παρασύρη, τηλ: +30 2810 394309

 • Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ακόλουθες πρόσλήψεις: 1. Ενός ατόμου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Μη-γραμμικά φαινόμενα σε γαλαξιακούς δίσκους». 2. Ενός ατόμου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Γαλαξιακή Δυναμική». 3. Ενός ατόμου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ο ρόλος των μαγνητικών πεδίων στη θέρμανση των ηλιακών κέντρων δράσης και στις εκλάμψεις»
  Ανακοινώθηκε on-line: 22 Ιανουαρίου 2012
  Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 2012
  Πληροφορίες: Δείτε εδώ.
 • Μια νέα θέση στη βαθμίδα "Καθηγητή" ή "Αναπληρωτή Καθηγητή" με γνωστικό αντικείμενο "Διαστημική Φυσική" στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Ανακοινώθηκε on-line: 25 Ιουνίου 2010
  Προθεσμία: 16 Αυγούστου 2010
  Πληροφορίες: Η Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (κ. Ελένη Τσαλκά, τηλ. 210-7276807, e-mail: etsalka@phys.uoa.gr)

 • Μία νέα θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Kρήτης, με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Αστροφυσική" (ΦΕΚ 77/9-2-2010 τ. Γ').
  Ανακοινώθηκε on-line: 26 Φεβρουαρίου 2010
  Προθεσμία: 23 Απριλίου 2010 (Δικαιολογητικά: εδώ)
  Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος κα. Α. Αρμενάνη-Κουτεντάκη, τηλ: +30 2810 394308

 • Μία νέα θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Kρήτης, με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Αστροφυσική" (ΦΕΚ 10/15-1-2010 τ. Γ').
  Ανακοινώθηκε on-line: 26 Ιανουαρίου 2010
  Προθεσμία: 26 Μαρτίου 2010 (Δικαιολογητικά: εδώ)
  Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος κα. Α. Αρμενάνη-Κουτεντάκη, τηλ: +30 2810 394308

 • A postdoctoral or PhD studentship position in Observational Astrophysics in the area of Massive stars in the Local Universe at the National Observatory of Athens, Greece
  Ανακοινώθηκε on-line: 31 October 2009
  Προθεσμία: 1 December 2009
  Πληροφορίες: Dr. A. Bonanos (bonanos@astro.noa.gr)

 • Θέση Ερευνητή Γ' από προαγωγή στην "Παρατηρησιακή Αστροφυσική στο Οπτικό μέρος του φάσματος με έμφαση στην ανάπτυξη λογισμικού για τηλεσκόπια και όργανα" στο Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής, στο Εθνικό Αστεροσκοπίο Αθηνών.
  Ανακοινώθηκε on-line: 4 Νοεμβρίου 2009
  Προθεσμία: 20 Νοεμβρίου 2009
  Πληροφορίες: Γραμματεία του ΕΑΑ/ΙΑΑ τηλ: +30 210 3490150

 • Μια θέση στη βαθμίδα "Αναπληρωτή Καθηγητή" από προαγωγή με γνωστικό αντικείμενο "Δυναμική Αστρονομία" στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Ανακοινώθηκε on-line: 21 Οκτωβρίου 2009
  Προθεσμία: 7 Νοεμβρίου 2009
  Πληροφορίες: Η Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (κ. Ελένη Τσαλκά 210-727-6807)

 • Το Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου (6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης) σε απόφοιτους Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) κλάδου Μηχανικών, τομέα Ηλεκτρονικής για να εργαστούν στο Αστεροσκοπείο Χελμού Καλαβρύτων.
  Ανακοινώθηκε on-line: 13 Απριλίου 2009
  Προθεσμία: 29 Μαϊου 2009
  Πληροφορίες: Δείτε το ακόλουθο αρχείο [PDF]
 • Μια νέα θέση στη βαθμίδα "Επίκουρου Καθηγητή" ή "Λέκτορα" με γνωστικό αντικείμενο "θεωρητική Αστροφυσική" στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 1168/30-12-2008, σελ. 9579).
  Ανακοινώθηκε on-line: 30 Ιανουαρίου 2009
  Προθεσμία: 15 Μαρτίου 2009
  Πληροφορίες: Η Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (κ. Ελένη Τσαλκά 210-727-6807)

 • Μια νέα θέση στη βαθμίδα "Καθηγητή" με γνωστικό αντικείμενο "Διαστημική Φυσική" στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 1192/31-12-2008, σελ. 9776).
  Ανακοινώθηκε on-line: 30 Ιανουαρίου 2009
  Προθεσμία: 15 Μαρτίου 2009
  Πληροφορίες: Η Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (κ. Ελένη Τσαλκά 210-727-6807)

 • Θέση Αναπληρωτή Καθηγητή από προαγωγή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Kρήτης, με γνωστικό αντικείμενο "Παρατηρησιακή Αστροφυσική".
  Ανακοινώθηκε on-line: 1 Οκτωβρίου 2008
  Προθεσμία: 26 Νοεμβρίου 2008
  Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος κα. Α. Αρμενάνη-Κουτεντάκη, τηλ: +30 2810 394304

 • A postdoctoral position in Observational Astrophysics in the area of X-ray studies of AGN/galaxies at the Univ. of Crete, Greece
  Posted on-line: 18 August 2008
  Deadline: 1 December 2008
  Information: Prof. N. Kylafis (kylafis@physics.uoc.gr)

 • A postdoctoral position in Observational Astrophysics in the area of Space Infrared studies of Active and IR luminous galaxies at the Univ. of Crete, Greece
  Ανακοινώθηκε on-line: 15 Οκτωβρίου 2007
  Προθεσμία: 1 December 2008
  Πληροφορίες: Ν. Κυλάφης (kylafis@physics.uoc.gr)
 • Μία Θέση από προαγωγή στη βαθμίδα "Καθηγητή" στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Δυναμική" (Φ.E.K. 462/19-05-2008.).
  Ανακοινώθηκε on-line: 29 Ιουνίου 2008
  Προθεσμία: 23 Ιουλίου 2008
  Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής, τηλ: +30 2310 998120

 • Δύο νέες Θέσεις, και οι δύο στη βαθμίδα "Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή" στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Παρατηρηστιακή Αστρονομία" (Φ.E.K. 424/13-05-2008, Φ.E.K. 425/13-05-2008).
  Ανακοινώθηκε on-line: 26 Μαΐου 2008
  Προθεσμία: 21 Ιουλίου 2008
  Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής, τηλ: +30 2310 998120

 • Νέα Θέση στη βαθμίδα του "Επίκουρου Καθηγητή" στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Δυναμική" (F.E.K. 425/13-05-2008).
  Ανακοινώθηκε on-line: 26 Μαρτίου 2008
  Προθεσμία: 21 Ιουλίου 2008
  Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής, τηλ: +30 2310 998120

 • Θέση Ερευνητή Δ' στην "Παρατηρησιακή Αστροφυσική στο Οπτικό μέρος του φάσματος με έμφαση στους αστέρες μεγάλης μάζας" στο Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής, στο Εθνικό Αστεροσκοπίο Αθηνών.
  Ανακοινώθηκε on-line: 24 Απριλίου 2007
  Προθεσμία: 19 Μαΐου 2008
  Πληροφορίες: Γραμματεία του ΕΑΑ, κα. Ράνια Κουμεντάκου τηλ: +30 210 3490106

 • Θέση Ερευνητή Γ' στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Ηλιακή Φυσική".
  Ανακοινώθηκε on-line: 11 Απριλίου 2007
  Προθεσμία: 9 Μαΐου 2008
  Πληροφορίες: Γραμματεία της Ακαδημίας κα. Ε. Καραφώτη, τηλ: +30 210 3664784

 • Θέση Αναπληρωτή Καθηγητή από προαγωγή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Kρήτης, με γνωστικό αντικείμενο "Παρατηρηστιακή Αστροφυσική".
  Ανακοινώθηκε on-line: 14 Μαρτίου 2008
  Προθεσμία: 19 Απριλίου 2008
  Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος κα. Α. Αρμενάνη-Κουτεντάκη, τηλ: +30 2810 393004

 • Θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στον Τομέα Αστρονομίας, Αστροφυσικής & Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Οπτική".
  Ανακοινώθηκε on-line: 24 Ιανουαρίου 2008
  Προθεσμία: 2 Μαρτίου 2008
  Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος κα. Ε. Τσαλκά, τηλ: +30 210 727-6807

 • A senior researcher position n the area of observational X-ray or Infrared Astrophysics at the Univ. of Crete, Greece
  Ανακοινώθηκε on-line: 15 Δεκεμβρίου 2007
  Προθεσμία: 1 Μαρτίου 2008
  Πληροφορίες: Ν. Κυλάφης (kylafis@physics.uoc.gr)

 • Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) ανακοίνωσε τις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.
  Ανακοινώθηκε on-line: 14 Ιανουαρίου 2008
  Προθεσμία: 11 Φεβρουαρίου 2008
  Πληροφορίες: http://www.iky.gr/scholarships/ellines/

 • Θέση Ερευνητή Δ' στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Τοπολογία του Σύμπαντος - Κοσμική Ακτινοβολία Μικροκυμάτων".
  Ανακοινώθηκε on-line: 30 Δεκεμβρίου 2007
  Προθεσμία: 1 Φεβρουαρίου 2008
  Πληροφορίες: Γραμματεία της Ακαδημίας κα. Ε. Καραφώτη, τηλ: +30 210 3664784, [link]

 • Μια νέα θέση στη βαθμίδα "Επίκουρου Καθηγητή" ή "Λέκτορα" με γνωστικό αντικείμενο "Παρατηρησιακή Αστροφυσική" στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 619, 17-8-2007).
  Ανακοινώθηκε on-line: 26 Σεπτεμβρίου 2007
  Προθεσμία: 13 Νοεμβρίου 2007
  Πληροφορίες: Η Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (κ. Ελένη Τσαλκά +30-210-727-6807)

 • Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών
  Ανακοινώθηκε on-line: 21 Ιουλίου 2007
  Προθεσμία: 27 Αυγούστου 2007
  Πληροφορίες: Γραμματεία της Ακαδημίας κ. Π. Γιαμά,τηλ: +30 210 3664784 [link]
 • Postdoctoral position in Theoretical Astrophysics in the area of Jets from Young Stellar Objects at the Univ. of Athens, Greece
  Ανακοινώθηκε on-line: 23 Μαρτίου 2007
  Προθεσμία: Μέχρι πληρώσεως της θέσης
  Πληροφορίες: Prof. K. Τσίγκανος (tsingan@phys.uoa.gr)

 • Postdoctoral position in Observational Astrophysics in the area of X-ray studies of AGN at the Univ. of Crete, Greece
  Posted on-line:16 December 2006
  Deadline: 1 April 2007
  Information: Prof. N. Kylafis (kylafis@physics.uoc.gr)

 • A new position at the level of "Researcher C" has opened at the
  Institute of Astronomy and Astrophysics of the national Observatory
  of Athens in the area of "Observational Astrophysics with emphasis in
  the X-ray astronomy and Cosmology"
  Posted on-line: 27 February 2007
  Deadline: 28 March 2007
  Information: Mrs. Ourania Koumentakou at +30-210-8109172 &
  +30-210-3490105.
 • A new tenured track position at the level of "Assistant Professor" in the field of Observational Astrophysics has opened at the Department of Physics of the University of Crete.
  Posted on-line: 8 January 2007
  Deadline: 21 February 2007
  Information: The secretary of the Department (Andriani Koutentaki +30-2810-394004) or Prof. N. Kylafis (kylafis@physics.uoc.gr)

 • Postdoctoral position in Observational Astrophysics at the Univ. of Crete, Greece
  Posted on-line:18 April 2006
  Deadline: 1 August 2006
  Information: Prof. N. Kylafis (kylafis@physics.uoc.gr)

 • The Greek National Institute of Fellowships (IKY) has announced the graduate and post graduate fellowship program for 2006-2007.
  Posted on-line: 6 February 2006
  Deadline: 10 March 2006
  Information: http://www.iky.gr/scholarships/ellines/

 • A promotion-opened position in the field of Observational Astrophysics at the level of Associate Professor has been opened at the Department of Physics of the University of Crete.
  Posted on-line: 26 September 2005
  Deadline: 14 November 2005
  Information: Secretary of the Department, tel. +30 2810 394300

 • A new position at the level of Researcher C has opened in the Research Center for Astronomy & Applied Mathematics of the Academy of Athens.
  Posted on-line: 21 April 2005
  Deadline: 8 May 2005
  Information: The Secretary of the Center tel: +30 210 3614552 (and here)

 • A new tenure track position at the level of Lecturer in the field of Dynamics has opened at the Department of Physics of the University of Thessaloniki.
  Posted on-line: 7 October 2004
  Deadline: 9 May 2005
  Information: The Secretary, Dept. of Physics, Univ. of Thessaloniki, tel: +30 2310 998120.

 • The Greek National Institute of Fellowships (IKY) has announced the graduate and post graduate fellowship program for 2005-2006.
  Posted on-line: 2 February 2005
  Deadline: 4 March 2005
  Information:http://www.iky.gr/scholarships/ellines/

 • The X-ray Astronomy and Cosmology Group at the Institute of Astronomy & Astrophysics at the National Observatory of Athens, Greece, invites applications for a postdoctoral Chandra and XMM-Newton projects position, which could begin as early as January 2005.
  Posted on-line::17 December 2004
  Deadline::31 January 2005
  Information: Dr. I. Georgantopoulos (ig@astro.noa.gr) and/or Manolis Plionis (mplionis@astro.noa.gr)

 • A position at the level of Associate Professor in the field of Space Electrodynamics has opened at the Section of Telecommunications and Space Science in the Department of Electrical and Computer Engineering of Democritus University of Thrace.
  Posted on-line: 14 September 2004
  Deadline: 31 October 2004
  Information: The Secretary, Dept. of Electrical and Computer Engineering, Univ. of Trace +30-25410-79018 or +30-25410-79035. - [Original announcement]

 • A new tenure track position at the level of Assistant Professor in the field of Observational Astronomy has opened at the Department of Physics of the University of Thessaloniki.
  Posted on-line: 30 June 2004
  Deadline: 1 September 2004
  Information: The Secretary, Dept. of Physics, Univ. of Thessaloniki, tel: +30 2310 998120. Details on the application material can found here (PS file).

 • The I.K.Y. Scholarships for the year 2004 have been announced. For more information and application forms consult the web page of the Institute.
  Posted on-line: 10 January 2004
  Deadline: 20 February 2004

 • A new research position (Ereynhths Gamma) has opened at the National Center for Nuclear Studies Demokritos on Theory of Nuclear reactions with emphasis on Nuclear Astrophysics.
  Posted on-line: 31 October 2003
  Deadline: 28 November 2003
  Information: You may contact the Tel. +30 210 6503023

 • A new tenure track position at the level of Assistant Professor or Lecturer in the field of Astrophysics has opened at the Department of Physics of the University of Thessaloniki.
  Posted on-line: 23 September 2003
  Deadline: 10 November 2003
  Information: The Secretary, Dept. of Physics, Univ. of Thessaloniki, tel: +30 2310 998120. Details on the application material can found here (PDF file). Check also the original announcement in the Greek Government Official Gazette (PDF file - page 1296)

 • A tenure-track position at the level of Assistant Professor in the field of Theory of Relativity has opened in the Department of Physics of the University of Thessaloniki.
  Posted on-line: 04 September 2003
  Deadline: 16 September 2003
  Information: The secretary of the Department ar 2310-998120

 • A new tenure-track position at the level of Lecturer in the field of Observational Astrophysics, the optical part of the spectrum, the interstellar matter and Active Galactic Nuclei has opened in the Department of Physics of the University of Patras.
  Posted on-line: 04 September 2003
  Deadline: 19 September 2003
  Information: The secretary of the Department at 2610-997441.

 • A new tenured track position at the level of Assistant Professor in the field of "Observational Astrophysics" has opened at the Department of Physics of the University of Crete.
  Posted on-line: 19 February 2003
  Deadline: 21 May 2003
  Information: The secretary of the Department (Andriani Koutentaki +30-2810-394004) or Nikos Kylafis (kylafis@physics.uoc.gr)

 • The Institute of Electronic Structure and Laser of the Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH) has announced the opening of a tenure-track position of Researcher C level in Observational Astrophysics with emphasis on Optical Photometry and Spectroscopy.
  Posted on-line: 22 February 2003
  Deadline: 28 March 2003
  Information: Mrs. Lia Papadopoulou at +30 2810-391300, 391303.

 • Three positions at the level of Entetalmenos Epikouros have opened at the Department of Physics of the University of Crete. The scope of the positions is teaching of several courses including observational astrophysics and mathematical analysis. The net monthly salary is 500 Euros.
  Posted on-line: 19 February 2003
  Deadline: 24 February 2003
  Information: The Secretariat of the Physics Department, tel. +30 81 0394004/0394308.

 • The Academy of Athens invites applications for a researcher (EREYNHTHS Gamma) in fields related to the scientific areas of the RCAAM.
  Posted on-line: 1 November 2002
  Deadline: 18 November 2002
  Information:The Secretariat of the Academy at the Telephone : +30-210-3614552 (Ms Dimopoulou)

 • A new position of Researcher D in Observational Astrophysics has been opened at the Institute of Astronomy and Astrophysics of the National Observatory of Athens.
  Posted on-line: 8 July 2002
  Deadline: 15 September 2002
  Information: Mrs. Kolliakou tel: +30 1 03490142

 • A position at the level of the Associate Professor in "Dynamical Systems and Celestial Mechanics" has opened in the Department of Applied Mathematics and Physics, Section of Mechanics, at the National Technical University of Athens (FEK 88/8-3-2002).
  Posted on-line: 29 April 2002
  Deadline: 18 May 2002
  Information: The Secretariat of the Department of Applied Mathematics and Physical Sciences, tel. +30 1 07721982, 07721703.

 • A position at the level of the Assistant Professor in Observational Astrophysics has opened in the Section of Astrophysics & Space Physics of the Department of Physics at the University of Crete. This opening is to fill a vacancy due to a recent tenured faculty move.
  Posted on-line: 13 March 2002
  Deadline: 20 May 2002
  Information: The Secretariat of the Physics Department, tel. +30 81 0394308.

 • A new position of Researcher D in Observational Astrophysics in optical wavelengths with emphasis in the structure of the interstellar medium has been opened at the Institute of Astronomy and Astrophysics of the National Observatory of Athens.
  Posted on-line: 13 March 2002
  Deadline: 15 April 2002
  Information: Mrs. Kolliakou tel: +30 1 03490142

 • The I.K.Y. Scholarships for the year 2002 have been annouced. For more information and application forms consult the web page of the Institute.
  Posted on-line: 29 January 2002
  Deadline: 28 February 2002

 • A new position at the Associate Professor level in the field of High Energy Theoretical Physics and Cosmology has opened in the Department of Physics (Section of High Energy and Elementary Particles) of the University of Crete.
  Posted on-line: 30 November 2001
  Deadline: 15 December 2001
  Information: The Secretary, Dept. of Physics, Univ. of Crete, tel: +30 810 394004, 394308, or here.

 • A tenured position at the level of Associate Professor in the field of Theoretical Mechanics: Classical and Relativistic has opened at the Department of Physics of the University of Athens.
  Posted on-line: 14 May 2001
  Deadline: 30 May 2001
  Information: The Secretary, Dept. of Physics, Univ. of Athens, tel: +30 1 7276807, or on-line here.

 • A new tenure track position at the level of Assistant Professor or Lecturer in the field of Astrophysics will open at the Department of Physics of the University of Thessaloniki.
  Posted on-line: 14 March 2001
  Deadline: 8 May 2001
  Information: The Secretary, Dept. of Physics, Univ. of Thessaloniki, tel: +30 31 998120. The scanned official announcement with all application details is available here.

 • A new tenure track position at the level of Lecturer in the field of Mechanics has opened at the Department of Physics of the University of Athens.
  Posted on-line: 15 March 2001
  Deadline: 30 April 2001
  Information: The Secretary, Dept. of Physics, Univ. of Athens, tel: +30 1 7276807.

 • The I.K.Y. Scholarships for the year 2001 have been annouced. For more information and application forms consult the web page of the Institute.
  Deadline: 30 March 2001

 • A new tenured position of Specialized Scientist - Level B (Eidikos Leitourgikos Epistimonas B' Ba0midas) in the field of design of optics and instrumentation for astronomical applications has been opened at the Institute of Electronic Structure & Laser of the Foundation for Research and Technology in Crete.
  Posted on-line: 23 February 2001
  Deadline: 23 March 2001
  Information: Mrs. L. Papadopoulou - Secretariat of FORTH, tel: +30 81 391303 or +30 81 391300, or on-line here.

 • A non-tenured position at the level of Visiting Assistant Professor in the field of "Observational Astrophysics with emphasis in observations from earth- and space-based X-ray telescopes" has been opened in the Department of Physics of the University of Crete.
  Posted on-line: 27 February 2001
  Deadline: 20 March 2001
  Information: Secretariat of the departement, tel: +30 81 394308, 394004, or on-line here.

 • The Department of Physics (Section of Theoretical Physics) of the University of Ioannina invites applications for a position at the Associate Professor or Assistant Professor level in the field of "Theoretical Physics with emphasis on Cosmology".
  Information: The Secretary of the Department Tel. +30 651 97152 and 97491
  Deadline: January 7, 2001.

 • A new position of "Researcher D" concerning "Satellite imaging data of the surface of the Earth and corresponding analysis techniques" has been opened at the Institute for Space Applications and Remote Sensing of the National Observatory of Athens.
  Deadline: 30 September 2000
  Information: Mrs. Kolliakou tel: +30 1 3490142, or on-line here.

 • A new position of Researcher D in Observational Astrophysics has been opened at the Institute of Electronic Structure & Laser of the Foundation for Research and Technology in Crete.
  Deadline: 22 September 2000
  Information: Mrs. Eleftheria Karali, tel: +30 81 391300 or +30 81 391302, or on-line here.

 • A 3-year position of Researcher D concerning Satellite mobile communications has been opened at the Institute for Space Applications and Remote Sensing of the National Observatory of Athens.
  Deadline: 15 September 2000
  Information: Mrs. Kolliakou tel: +30 1 3490142, or on-line here.

 • The National Observatory of Athens announced an opening for the position of the Director of the Institute of Astronomy and Astrophysics.
  Deadline: 20 July 2000.
  Information: Contact the Observatory at Tel. +30 1 3690104, Fax +30 1 3490140

 • The Department of Mathematics of the University of Aegean invites applications for a position at the Associate Professor level in the field of "Mathematical Physics - Cosmology".
  Deadline: 17 June 2000.
  Information: Ms. Aggeliki Varsami, Tel. +30 273 82018

 • A position of ``Researcher A'' has opened at the Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens.
  Deadline: 15 January 2000
  Information: Ms. A. Seira, tel: +30-1-3614552

 • A promotion-opened'' position in Dynamical Astronomy at the level of Associate Professor has been opened at the Dept. of Physics of the Univ. of Thessaloniki.
  Deadline: 13 December 1999
  Information:Secretary of the Department, tel. +30 31 998120

 • An Associate Professor position has been opened at the National Technical University of Athens Department of Rural and Surveying Engineering, in the area of astronomy with emphasis on geodetic astronomy.
  Deadline: 6 November 1999
  Information: Secretary of the Department, tel. +30 1 7722761

 • A position of Researcher D in the field of Satellite systems with emphasis in telecommunications applications has opened at the Institute of Ionospheric and Space Research of the National Observatory of Athens.
  Deadline: 15 September 1999
  Information: Ms. Athina Petropoulou, tel: +30-1-3490134, 3490000

 • Analysts/programmers to work at INTERSECURE Logic.
  Deadline: Until positions filled.

 • A new Assistant Professor or Lecturer position has been opened at the University of Ioannina, Department of Physics, Section of Astrogeophysics, in the area of Solar and Space Physics.
  Deadline: 16 April 1999
  Information: Secretary of the Department
  tel. +30 651 97192 - 97193

 • A promotion-opened position of Research Assistant Professor
  (3i bathmida) in the area of "Processing of Astronomical Images from Ground and Space Observations at the Astronomical Institute of the National Observatory of Athens.
  Deadline: 1 March 1999
  Information: Ms. Athina Petropoulou, tel: 01-3490134

 • I.K.Y. - Fellowships Deadline: 19 February 1999


 • A new Lecturer position in Dynamical Astronomy and a promotion-opened position at the level of Associate Professor in Dynamical Astronomy at the Dept. of Physics, of the Univ. of Thessaloniki.
  Deadline: 23 December 1998

 • I.K.Y. - Fellowships Deadline: 6 March 1998

 • Lecturer position at the Dept. of Physics, Univ. of Thessaloniki
  Deadline: 2 February 1998

 • Astronomy/Astrophysics Research position at the Dept. of Physics, Univ. of Thessaloniki
  Deadline: 10 November 1997

 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία