Κατάλογος Ελλήνων Διδακτόρων Αστρονομίας

Περίοδος: 1960 - 1964

Καρούμπαλος Κωσταντίνος
Μιχαλάς Δημήτριος
Μπαρμπάνης Βασίλειος
Οικονόμου Αθανάσιος
Παπαγιάννης Μιχαήλ
Φλορίδης Πέτρος
Φωκάς Ιωάννης
| 1 |
Σελίδα: 1 από 1

 


 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία